Na tientallen jaren geeft de familie Defreyne De Blauwe Zaal in Sint-Kruis, aan de grens met Damme, uit handen. Er waren meerdere geïnteresseerden, maar het lijkt er op dat projectontwikkelaar Global Estate Group van Luc Beke uit Oostkamp uiteindelijk aan het langste eind trekt.
...

Na tientallen jaren geeft de familie Defreyne De Blauwe Zaal in Sint-Kruis, aan de grens met Damme, uit handen. Er waren meerdere geïnteresseerden, maar het lijkt er op dat projectontwikkelaar Global Estate Group van Luc Beke uit Oostkamp uiteindelijk aan het langste eind trekt. "We hebben de manège inderdaad te koop gezet en we zijn in ver gevorderde besprekingen met Luc Beke", bevestigt huidig eigenaar en uitbater Stephaan Defreyne. "Meer kan en wil ik daar nu niet over zeggen. Er zijn nog besprekingen aan de gang. Tegen eind augustus zal ik meer kunnen zeggen."De projectontwikkelaar zou de manège niet zelf gaan uitbaten. Er zijn wel al ver gevorderde besprekingen met een Bruggeling. Die bevestigt die geruchten, maar wil nog niet officieel naar buiten treden. De man zou instaan voor de exploitatie van de manège en alles wat erbij hoort. Het domein De Blauwe Zaal bestaat immers niet alleen uit het ruiterscentrum, met stallingen en allerlei faciliteiten voor rijlessen, maar ook uit een clubhuis/herberg en een feestzaal. Daarnaast kan er ook nog brandhout aangekocht worden bij De Blauwe Zaal, die dus duidelijk een grote diversiteit aan functies combineert. Het domein beschikt overigens ook over een mooi eventingparcours dat beschikbaar is om op te oefenen en waar jaarlijks rond 15 augustus een oefencross en een nationale eventingwedstrijd plaatsvindt. Bovendien is sinds de oprichting in 1972 de ruitersclub Sint-Hubert nauw verbonden met de manège. Deze ruitersclub gebruikt de infrastructuur voor haar rijlessen, wandelingen en paardenkampen. De toekomstige eigenaar zou zich overigens geëngageerd hebben dat de hippische activiteiten en dus ook de ruimte voor de ruiterclub zeker behouden blijven op het domein.Maar dat betekent niet dat alles bij het oude zou blijven. Zo zijn er naar verluidt plannen om het horecagedeelte te vernieuwen of uit te breiden en er een restaurant te realiseren. En opmerkelijk: de nieuwe eigenaar zou er aan denken om op het domein een wijngaard aan te leggen.Veel plannen dus met De Blauwe Zaal, maar kan dat allemaal zomaar? Hallo Franky Demon, CD&V-schepen voor Ruimtelijke Ordening? "Bij onze diensten is geen weet van plannen van de Global Estate Group met de site, maar naar aanleiding van de verkoop werd er wel door derden geïnformeerd naar de mogelijkheden. De Blauwe Zaal is gelegen in waardevol agrarisch gebied en staat op de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Enkel landbouw en verwante activiteiten zijn er dus toegelaten. Het gaat om een site met een complexe vergunningstoestand, wat maakt dat uitspraken over nieuwe functies op deze site die geen landbouw zijn, een juridisch specialistenwerk zijn. Gezond boerenverstand zegt dat een restaurant geen landbouw is. Wijnbouw is dat wel."Wordt dus ongetwijfeld vervolgt. Luc Beke wenste zelf nog niet te reageren omdat de overeenkomst nog niet helemaal rond zou zijn. WIE IS LUC BEKE? Luc Beke zette in 1997 zijn eerste stappen in de vastgoedsector. Sinds 2013 worden de activiteiten gebundeld in de Global Estate Group. De familie Luc Beke heeft volgens de website De Rijkste Belgen een vermogen van 27.051.000 euro, goed voor de 569ste plaats in de ranking van rijkste Belgen. De Global Estate Group heeft onder meer de Philips-site langs de Pathoekeweg in beheer, een oppervlakte van 10,3 hectare die werd herbestemd als bedrijventerrein. Luc Beke en zijn groep waren ook actief in de zone van het zogenaamde Lappersfortbos. En recenter nam de groep de Veemarkt in Sint-Michiels over. (PDV)