Het onderzoek startte na informatie vanuit Nederland. Langs de grens werden geregeld vaten met drugsafval gedumpt. Nederlandse speurders beschikten over informatie dat dat in opdracht was van Eric S. en Nico K., die bezig waren met een drugslab ergens aan de Belgische kust. De federale gerechtelijke politie startte met onderzoek aan de hand van ANPR-camera's en telefoontaps. Dat wees uit dat er vaak trafiek was vanuit Nederland naar café Dodengang. Bij daaropvolgende observaties zagen de speurders hoe geregeld bidons met vloeistoffen werden binnengebracht en ook opnieuw weggebracht, telkens door Nederlanders. Uiteindelijk ging men begin juli over tot actie. In de kelder werd een drugslabo ontdekt waar volgens berekeningen zo'n 200 kilo aan amfetamine-olie werd vervaardigd om op basis daarvan speed te fabriceren. In totaal zijn zes personen, allen Nederlanders, opgepakt. Het lab was sind...

Het onderzoek startte na informatie vanuit Nederland. Langs de grens werden geregeld vaten met drugsafval gedumpt. Nederlandse speurders beschikten over informatie dat dat in opdracht was van Eric S. en Nico K., die bezig waren met een drugslab ergens aan de Belgische kust. De federale gerechtelijke politie startte met onderzoek aan de hand van ANPR-camera's en telefoontaps. Dat wees uit dat er vaak trafiek was vanuit Nederland naar café Dodengang. Bij daaropvolgende observaties zagen de speurders hoe geregeld bidons met vloeistoffen werden binnengebracht en ook opnieuw weggebracht, telkens door Nederlanders. Uiteindelijk ging men begin juli over tot actie. In de kelder werd een drugslabo ontdekt waar volgens berekeningen zo'n 200 kilo aan amfetamine-olie werd vervaardigd om op basis daarvan speed te fabriceren. In totaal zijn zes personen, allen Nederlanders, opgepakt. Het lab was sinds april 2019 in gebruik.De Nederlandse cafébaas Eric S. (60) uit Diksmuide stelde tijdens het proces dat zijn halfbroer Nico K. (56) hem had gevraagd om de kelder van het café te mogen huren, als opslagplaats voor zijn bedrijf in zonneweringen en rolluiken. "De huurprijs was 250 euro per de maand. Toen na verloop van tijd telkens meer louche personen naar de kelder kwamen en het begon te ruiken naar rotte eieren, werd mijn cliënt argwanend. 'Dit kan geen gewoon personeel zijn', dacht hij. Toen heeft hij het drugslab in de kelder ontdekt. Maar hij werd meteen bedreigd. Ze zouden hem een kopje kleiner laten maken indien hij naar de politie stapte. Met de aanmaak van drugs heeft hij niets te maken gehad. Hoogstens heeft hij enkele bidons weggegooid in een container. Zijn halfbroer heeft hem er gewoonweg ingeluisd", was het pleidooi van de advocaat van Eric S., de café-uitbater. Het openbaar ministerie vorderde 2 jaar cel voor de cafébaas, omdat hij in 2013 al werd veroordeeld voor cannabishandel vanuit zijn toenmalig tankstation in Veurne. De verdediging van halfbroer Nico K. uit Oisterwijk bij Tilburg kwam met een volledig ander verhaal. "Mijn cliënt werd gecontacteerd door zijn halfbroer, die een bijverdienste zocht en een ruimte in zijn café ter beschikking had. Hij vroeg om hem in contact te brengen met mensen die een lucratieve bezigheid op poten konden zetten. Mijn cliënt heeft zijn halfbroer Eric S. in contact gebracht met Robin B., verder zit mijn cliënt er voor niets tussen", pleitte Nico K.'s advocaat. "Zeg nou eerlijk, hoe kan je als cafébaas niet weten wat er gaande is in je kelder? Hij zegt dat mijn cliënt de spilfiguur is, maar daar is niets van aan. Dat blijkt nergens uit het strafdossier. Bovendien is hij doorheen het onderzoek al drie keer van versie veranderd", aldus de verdediging van de halfbroer van de cafébaas. Het openbaar ministerie vorderde desalniettemin vier jaar cel voor Nico K. Ook voor Robin B. (48) uit Kaatsheuvel werd vier jaar cel gevorderd. Hij mag als 'kok' en organisator van het lab worden beschouwd. Hij ging tot de meeste bekentenissen over en stelde ook dat de cafébaas 2.000 euro per maand kreeg als huurgeld voor de kelder. Zijn advocaat pleitte dat er tot drie keer toe amfetamine-olie is vervaardigd maar dat de kwaliteit ondermaats was, waardoor niets werd verkocht. Andere beklaagde Lorextu J. (49) uit Nijmegen, die 18 maanden cel riskeert, was naar eigen zeggen enkel de technicus die de ketel installeerde. Volgens het openbaar ministerie nam hij deel aan het kookproces, maar dat aspect ontkende hij. Voorts waren er nog loopjongens Kai F. (39) uit en Robertus A. (63) uit Nijmegen, die beide eveneens 18 maanden cel riskeren, die verklaarden dat ze af en toe voor transport instonden. Ze wisten naar eigen zeggen dat het om illegale praktijken ging maar stelden zich verder geen vragen. Naar eigen zeggen waren ze niet bij de aanmaak van de drugs betrokken. Alle beklaagden vroegen om de gevraagde celstraffen te beperken of enigszins te herleiden tot de reeds ondergane voorlopige hechtenis van acht maanden. Enkel Robertus A. was al op vrije voeten. Ook over de gevorderde verbeurdverklaringen, van 10.000 tot zelfs 100.000 euro, was veel te doen. De advocaten vroegen die te schrappen omdat er nog geen amfetamine-olie was verkocht en er dus verlies werd gedraaid door de aankoop van al het materiaal. Voor de stad Diksmuide, die instond voor het saneren van de beek bij het café doordat drugsafval erin werd geloosd, was niemand aanwezig op het proces om de schade terug te vorderen. Vonnis op 31 maart. (BB)