Duizenden wichtjes gezond, bracht zij op Oostendse grond. Het is een passage uit een huldegedicht dat op 26 maart 1938 in De Zeewacht verscheen over Leontine Demey, die toen liefst 50 jaar als vroedvrouw werkte. Op zaterdag 2 april 1938 volgde een plechtige dankmis in de Sint-Petrus- en-Pauluskerk en een feest bij haar thuis op het Mijnplein.
...