Met die visie scharen Geert Vantieghem (N-VA), Pol Van Den Driessche (N-VA), Raf Reuse (Groen), Yves Buysse (VB) en Stefaan Sintobin (VB) zich achter het protest van nogal wat Assebroekenaren. Inzake het sociaal bouwproject in de Mispelaar kregen ze zelfs de steun van Jasper Pillen (Open VLD).
...

Met die visie scharen Geert Vantieghem (N-VA), Pol Van Den Driessche (N-VA), Raf Reuse (Groen), Yves Buysse (VB) en Stefaan Sintobin (VB) zich achter het protest van nogal wat Assebroekenaren. Inzake het sociaal bouwproject in de Mispelaar kregen ze zelfs de steun van Jasper Pillen (Open VLD). Raf Reuse en Pol Van Den Driessche noemen de plannen voor sociale woningen op die plek een aanslag op de groene ruimte, een scenario voor mobiliteitsproblemen en een gevaar voor de waterhuishouding in dit drassig gebied vlakbij de Asseboekse Meersen. Laatstgenoemde hekelde het feit dat burgemeester Dirk De fauw in dit dossier rechter en partij is, omdat hij ook voorzitter is van sociale bouwmaatschappij Vivendo.Volgens Geert Vantieghem telt Asseboek een bevolkingsdichtheid van 2.235 inwoners per km²: "Deze Brugse deelgemeente is betonmoe, de leefbaarheid komt in het gedrang door onrustwekkende bouwprojecten."Pascal Ennaert (sp.a) daarentegen vindt dat hier de oppositie last heeft van het not in my backyard-syndroom: "In Assebroek kunnen groen en sociaal wel samengaan. Ondertussen staan die critici allemaal te roepen dat er in Brugge te weinig sociale woningen zijn."Schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon (CD&V) wacht in het dossier van Klein Appelmoes op het arrest van de Raad van State. De auditeur heeft inmiddels de bouwmaatschappijen Novus en Danneels in dit dossier gelijk gegeven, zodat de kans groot is dat hun protest tegen de omvorming van woonuitbreidingsgebeid naar natuurgebied gehoord wordt. "Bij een negatief arrest, zal de stad Brugge aan Vlaanderen vragen om zijn huiswerk opnieuw te doen", aldus Franky Demon.Volgens de urbanisatieschepen zijn er de laatste vijf jaar in Assebroek slechts twee nieuwe verkavelingen goedgekeurd, waaronder een groot project met 149 toekomstige huizen in de Sint-Trudostraat en en privaat project met 18 huizen. Er amper 62 private huizen, 69 assistentiewoningen en 62 sociale woningen gebouwd.Wat het protest van buurtbewoners tegen sociale woningen in de Mispelaar en de Marcel Minnaertstraat betreft, stelt Dirk De fauw dat die huidige, malcontente bewoners van de 27 huizen zich indertijd in dit woonuitbreidingsgebied mochten vestigen, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat er in diezelfde kavel 42 sociale woningen konden gebouwd worden. De goedkeuring van het stedenbouwkundig attest dateert al van in 2008, de tweede bouwfaze heeft wel jaren vertraging opgelopen. Volgens schepen Franky Demon is die zone intussen omgevormd tot woongebied en kan er dus niet eens geprotesteerd worden tegen extra huizen."Op vraag van de buurt zijn er al wijzigingen aangebracht aan de oorspronkelijke plannen. Voor veel meer verkeer zal dit project niet zorgen, de straat is doodlopend en er zijn ondergrondse parkings voorzien. De helft van de 1,8 ha grote kavel zal groen blijven. Er wordt niet gebouwd ten zuiden van de beek en de bomenrij blijft bestaan", aldus Franky Demon en Dirk De fauw.Hun pleidooi kon de oppositie niet overtuigen. Pol Van Den Driessche : "Neem toch geen beslissing die uw kinderen u nooit zullen vergeven. Tast die groene rumte niet aan!"