Stoeten Ostendenoare schenkt gecensureerde Ensor aan museum

Redactie KW

Vandaag schonk De Stoeten Ostendenoare een replica van Ensors gecontesteerde ets ‘Doctrinaire Voeding’ incognito aan het James Ensorhuis.

Ter herdenking van Ensors sterfdatum, 19 november 1949, legden het stadsbestuur en cultureel Oostende naar jaarlijkse gewoonte, met enig coronaverlet, bloemen neer bij het graf van Baron James Ensor op het kleine kerkhof rond het Duinenkerkje in Mariakerke-Oostende. Aanleiding voor de Stoeten Ostendenoare om Esnsors hypocriete houding aan te klagen ten opzichte van het koningshuis en de gestelde lichamen.

“In de ets ‘Doctrinaire Voeding’ uit 1889 hekelt Ensor op een scherpe manier de politieke situatie van zijn tijd. Koning Leopold II wordt in het gezelschap van de twee leidende partijen van het land getoond: rechts de liberalen bestaande uit het leger en de bourgeoisie, links de kerk. De machthebbers voeden hun volgelingen uit de burgerij, de clerus en het leger met hun excrementen. In hun hand houden zij bordjes met daarop de eisen van het volk.”

Maatschappijkritiek

Daarom verwijderde De Stoeten Ostendenoare, naar eigen zeggen, enkele jaren geleden de baronstitel van zijn graf. “Maar ondertussen blijft de censuur rond dit werk voortduren. In Het James Ensorhuis is een kopie van het werk nergens te bespeuren en in de ruimte ‘Ensor en zijn maatschappijkritische kunst’ zijn wel de ‘Blijde Intrede van Christus’ en de ‘Gendarmes’ (i.v.m. de Visserij-opstand) te zien maar nergens ‘Doctrinaire Voeding’”, aldus de actiegroep.

“Meer nog: op 15 november 1938 wordt Ensor zelfs bevorderd tot grootofficier in de Leopoldsorde. Van opportunisme gesproken! Om die reden schenkt De Stoeten Ostendenoare nu een eigen versie van het werk aan het museum en hoopt hiermede deze censuur te doorbreken.” (ML)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.