De vzw Groen, die sinds 1979 ijvert over het behoud van open ruime in de regio Brugge, diende bezwaarschriften in tegen twee nieuwe projecten in de achterhaven. "We stellen ons vragen bij het verbreding en verdiepen van het Boudewijnkanaal voor een bouwdok voor de elementen van de Oosterweeltunnel. Daarnaast willen ook een beter onderzoek van de economische noodzaak van een nieuwe autoterminal van 23 hectare voor Wallenius Wilhelmsen", zegt voorzitter Erik Ver Eecke.
...