STiP toonde zich bij monde van raadsleden Kurt Grymonprez en Nadia Staes ongerust. "Het wordt een acuut probleem en we hebben nog geen concrete maategelen vernomen. We weten wel da...

STiP toonde zich bij monde van raadsleden Kurt Grymonprez en Nadia Staes ongerust. "Het wordt een acuut probleem en we hebben nog geen concrete maategelen vernomen. We weten wel dat het stadsbestuur ermee bezig is, maar de tijd dringt. Op 11 mei gaan straks een pak meer kinderen naar de opvang, vanaf 18 mei zal dat nog hoger liggen."Burgemeester Bert Maertens stelt gerust: "Op de gemeenteraad hebben we al aangegeven dat we de zaak in handen hebben genomen. De scholen hebben een bevraging gedaan omdat we willen inschatten hoeveel kinderen er effectief zullen komen. Als stad hebben we enkele locaties voorhanden die we ter beschikking kunnen stellen. De cijfers van de scholen komen normaal vandaag binnen, daarna tekenen we ons plan uit en maandagavond zitten we met alle directies samen om dat plan eventueel nog bij te sturen. We zorgen uiteraard ook voor alle nodige veiligheidsmaatregelen."