Schepen van Mobiliteit Elsie Desmet, bijgetreden door burgemeester Kristof Audenaert, heeft weet van de ommekeer in negatieve zin. "Sinds enkele maanden krijgen we aan de balie van de dienst Ruimte in het stadskantoor aanzienlijk meer burgers over de vloer die komen klagen over de werking van Indigo. Na de overname lijkt de menselijkheid uit de parkeercontrole verdwenen te zijn. En dat pikken we niet."
...

Schepen van Mobiliteit Elsie Desmet, bijgetreden door burgemeester Kristof Audenaert, heeft weet van de ommekeer in negatieve zin. "Sinds enkele maanden krijgen we aan de balie van de dienst Ruimte in het stadskantoor aanzienlijk meer burgers over de vloer die komen klagen over de werking van Indigo. Na de overname lijkt de menselijkheid uit de parkeercontrole verdwenen te zijn. En dat pikken we niet."Dan maar even de proef op de som nemen, al is het ongewild. Onderzoeksjournalistiek, zoals dat heet, weliswaar toevallig.Toen we recent van onze reis thuiskwamen, was onze bewonerskaart, die anders stevig vastgekleefd is, van het dashboard van onze auto gegleden. De wagen stond net niet voor onze garagepoort en dus waren we in overtreding. En ja, een vrouwelijke parkeerwachter van Streeteo - eigenlijk Indigo - was op pad. Even later stond ze op het punt om een retributiebon van 18 euro onder de ruitenwissers te schuiven. Wat onze vriendelijke overbuur opmerkte. Meteen maakte hij haar duidelijk dat het om de auto van een straatbewoner ging. Hij belde trouwens direct bij ons aan om ons de kans te geven het misverstand uit de weg te ruimen. Daar trok de vrouwelijke parkeerwachter zich niets van aan. Ze printte de bon uit en zette onverstoord haar weg voort, op zoek naar nieuwe potentiële slachtoffers.Gealarmeerd door de buurman zetten we de achtervolging op de dame in, want ze was amper een honderdtal meter verderop. Ik toonde onze bewonerskaart, legde uit dat ze van het dashboard gegleden was en vroeg om de retributiebon logischerwijze weer in te trekken. "Kan niet meer", klonk het kortaf. "Maar neem een foto van de bon en uw bewonerskaart en mail die met wat uitleg naar Streeteo. Dan komt het in orde."Wat we binnen het kwartier deden. Drie dagen later pas kregen we antwoord op onze mail. Een typebriefje. Dat we in overtreding waren en dienden te betalen. Zonneklaar een standaardantwoord zonder enig onderzoek van de specifieke situatie. Kras: er stond zelfs letterlijk in dat Besix Park aangesteld is om controles uit te voeren. En dit ruim een jaar na de overname door Indigo en de nieuwe benaming! Het typebriefje dateerde bijgevolg van toen Besix Park nog aan zet was. Van vóór juli 2018 dus. Wees gerust: we hebben de 18 euro betaald, want strikt gezien kunnen we de zaak niet aanvechten. Maar menselijk en redelijk? Vergeet het!Schepen Desmet zucht diep. "De klachten zijn enorm toegenomen sinds Indigo de touwtjes in handen heeft. Zicht op de evolutie in het aantal retributies hebben we voorlopig niet, want die cijfers worden pas tijdens de vergadering van de begeleidingscommissie besproken. Dat overleg was pas eind dit jaar gepland, maar gezien de negatieve tendens hebben we het vervroegd naar september.""Ik heb intussen telefonisch contact gehad met de regiomanager van Indigo en hem erop gewezen dat de bevolking klaagt over het gebrek aan redelijkheid. Hij antwoordde dat het net de bedoeling is dat de controles zo strikt mogelijk gebeuren. Zwart-wit dus. Wat voor ons niet kan. Als stadsbestuur willen we een menselijkere benadering. Dat er een grens getrokken moet worden, is logisch, maar momenteel is die grens veel te hard en bestaat er geen mogelijkheid tot discussie. We zijn gestart met het bijhouden van alle klachten: de aard, de specifieke situatie en de reacties van Indigo. Mensen die hun retributie betwisten, kunnen sowieso een klacht indienen bij het parkeerbedrijf. Als ze een antwoord krijgen dat ze onterecht vinden, mogen ze dat melden aan de dienst Ruimte in het stadskantoor. We zullen Indigo duidelijk maken dat we geen hardvochtige aanpak dulden."