Steun voor handelszaken die onder stadskernvernieuwing lijden

De stadskernvernieuwing heeft momenteel de Zuidstraat bereikt (foto). Het stadsbestuur wil de handels- en horecazaken steunen die onder de werkzaamheden te lijden hebben.©Johan Sabbe
De stadskernvernieuwing heeft momenteel de Zuidstraat bereikt (foto). Het stadsbestuur wil de handels- en horecazaken steunen die onder de werkzaamheden te lijden hebben.©Johan Sabbe
Johan Sabbe

Handels- en horecazaken die getroffen worden door de werkzaamheden in het kader van de Torhoutse stadskernvernieuwing kunnen een aanvraag indienen om financiële steun te krijgen. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond in digitale vergadering beslist.

De stad verleent de subsidie voor investeringen om de toegankelijkheid van het pand te verbeteren of voor een tijdelijke herlokalisatie van de zaak. De steun is afhankelijk van de aard van de beroepsactiviteit, zoals door de Vlaamse hinderpremie bepaald.

Enkel voor zaken binnen een getroffen werfzone

“De ondersteuning van onze handels- en horecazaken in de stadskern is erg belangrijk”, aldus burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “De toegankelijkheid van hun winkelpand, café of restaurant is essentieel om hun activiteiten tijdens de herinrichting van de stadskern te kunnen voortzetten. We willen dat het stadscentrum in die moeilijke periode een plaats blijft waar je kan winkelen, eten en drinken.”

De handels- en horecazaken die een beroep willen doen op de premie moeten binnen een van de getroffen werfzones liggen. De subsidie wordt toegekend voor infrastructuur- en/of herinrichtingskosten om het pand toegankelijk te houden. Het gaat om ingrijpende en materiële investeringen, niet om promotionele en verplaatsbare dingen. Ook een tijdelijke herlokalisatie komt in aanmerking. Pop-upinitiatieven kunnen geen beroep doen op de subsidie.

Een maximum premie van 5.000 euro

De aanvragers die voldoen aan alle voorwaarden kunnen per handelszaak een bedrag ontvangen dat is vastgesteld op de helft van de voorgelegde facturen. De premie is wel beperkt tot een maximum van 5.000 euro. De aanvraag gebeurt via economie@torhout.be en dient goedgekeurd te worden door het College van Burgemeester en Schepenen.

Het gesubsidieerde handelspand moet vanaf de toekenning van de steun nog minstens één jaar door de aanvrager uitgebaat worden. Bij herlokalisatie is de terugkeer naar de oorspronkelijke plaats in het kernshoppingsgebied verplicht vóór eind 2023.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.