Stefaan Sintobin liet in een Tweet weten aan burgemeester Dirk De fauw dat hij het niet kunnen vindt dat één van de bestuurders van de, sinds kort in gebruik genomen, shuttlebusjes een 'gesluierde' dame is. "Dit kan niet", stelt hij kort. "En u, burgemeester?"
...

Stefaan Sintobin liet in een Tweet weten aan burgemeester Dirk De fauw dat hij het niet kunnen vindt dat één van de bestuurders van de, sinds kort in gebruik genomen, shuttlebusjes een 'gesluierde' dame is. "Dit kan niet", stelt hij kort. "En u, burgemeester?" Burgemeester Dirk De fauw nam de vrouw in bescherming en aarzelde niet om te reageren op de Tweet van VB-fractievoorzitter Sintobin: "En waarom kan dit niet? De bestuurster is personeelslid van de private firma die eigenaar is van het busje. Volgens mijn informatie bij de Brugse politie blijkt deze dame een zeer goede chauffeur te zijn en bovendien zeer vriendelijk naar het cliënteel toe." Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) benadrukt nog eens dat hij er hoegenaamd geen probleem mee heeft dat een allochtone dame met een hoofddoek actief is als chauffeur van een elektrisch stadsbusje. "Ook bij onze eigen stadsdiensten, zoals de personeelsdienst, werken er mensen met een hoofddoek en dat vormt geen enkel probleem. Dus ook in dit geval van het elektrisch busje zie ik geen enkel probleem", stelt Dirk De fauw. "We zouden enkel iets kunnen aanmerken mocht die dame haar werk niet goed doen of zich niet aan de verkeersregels houden of zo. Maar dat is helemaal niet het geval. Ik heb het er nog over gehad met korpschef Dirk Van Nuffel. Hij kon uit eerste hand getuigen, want hij heeft nog meegereden met haar, dat ze haar werkt perfect uitvoert, zeer vriendelijk is en vlot Nederlands spreekt. Het is bijzonder jammer dat mijnheer Sintobin dit nu weer aangrijpt om tweedracht te zaaien en racistisch geïnspireerde opmerkingen meent te moeten maken." De elektrische shuttlebusjes rijden sinds december in de binnenstad. Een antwoord van Stad Brugge op het blijven dralen van vervoersmaatschappij De Lijn voor de inzet van kleinere busjes. Hiermee hoopt het stadsbestuur De Lijn over de streep te trekken om Brugge als pilootstaat voor elektrische bussen te kiezen. (NDB/PDV)