De bijkomende maatregelen voor een verkeersveilige schoolomgeving in Roeselare zijn zeer divers: gekleurde sierhekkens, grote octopuspalen, groene coating 'schoolzone' op het wegdek, extra brede zebrapaden van wel zes meter breed in plaats van drie meter, grote en duidelijke aanduidingen van de zone 30, meer lichtzuilen en witter LED-licht aan oversteekplaatsen.
...

De bijkomende maatregelen voor een verkeersveilige schoolomgeving in Roeselare zijn zeer divers: gekleurde sierhekkens, grote octopuspalen, groene coating 'schoolzone' op het wegdek, extra brede zebrapaden van wel zes meter breed in plaats van drie meter, grote en duidelijke aanduidingen van de zone 30, meer lichtzuilen en witter LED-licht aan oversteekplaatsen.In 2017 werden de Kattenstraat en de Karnemelkstraat heraangelegd als fietsstraat. De belangrijkste regels van zo'n fietsstraat zijn heel eenvoudig:motorvoertuigen mogen fietsers niet inhalen en de snelheid is beperkt tot 30 km per uur. Nu zijn er enkele aanpassingen gekomen in het voordeel van de fietsers. In het midden van de weg komen plakborduren en daardoor moeten auto's verplicht achter de fietser blijven en kunnen die niet inhalen. Enkel waar er poorten of garages zijn worden er geen geplaatst, zodat inwoners vlot in en uit kunnen rijden.In de Kattenstraat worden ook rode vlakken geschilderd om de aandacht te vestigen dat men een kruispunt nadert. De voorrang Kattenstraat - Weststraat - Désiré Mergaertstraat wordt gewijzigd, waardoor fietsers in de volledige Kattenstraat tussen de Albrecht Rodenbachstraat en de Hoogleedsesteenweg voorrang hebben.Vanaf dit schooljaar heeft Roeselare ook de eerste schoolstraten. Een schoolstraat is een straat met een schoolingang, waar aan het begin en einde van de schooldag gedurende (ongeveer) een half uur geen gemotoriseerd verkeer door mag rijden. De straat is dan dus enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Er is een uitzondering voor bewoners van het afgesloten gedeelte die hun straat willen uitrijden en voor hulpdiensten."Vanaf september start het proefproject van een schoolstraat in de Steenstraat aan SBS De Brug en in de Kattenstraat", zegt schepen van mobiliteit Griet Coppé. "We zijn heel blij dat we ook in Roeselare met zo'n proeftraject van start kunnen gaan. Samen met de school en de buurt zullen we op het einde van het jaar dit project evalueren.""Wij zijn in ieder geval tevreden dat wij gestart zijn met een schoolstraat in de Steenstraat", vertelt directeur Koen Dierynck van SBS De Brug. "We hebben meteen op drukke schoolmomenten een zeer veilige schoolomgeving en dat is een groot pluspunt. We zijn overtuigd dat ook de buurt dit project draagt. We zetten veel in op een goed contact met de buurt en ik ben zeker dat deze schoolstraat voor de buurt geen onoverkomelijk probleem is. De hinder die dit voor de buurtbewoners meebrengt is minimaal en komt de veiligheid van de kinderen ten goede."De Kattenstraat is op het einde van de schooldag tussen de A. Rodenbachstraat en de Uilstraat een half uur afgesloten voor inrijdend gemotoriseerd verkeer. Op maandag is dat tussen 16.40 en 17.10 uur, op woensdag tussen 11.50 en 12.20 uur en op andere schooldagen tussen 15.50 - 16.20 uur.De Steenstraat is bij het begin en het einde van de schooldag tussen de Brugsesteenweg en de Gitsestraat even afgesloten voor inrijdend gemotoriseerd verkeer. 's Ochtends is dat elke schooldag tussen 8.15 en 8.35 uur en in de namiddag tussen 15.50 en 16.20 uur. Op vrijdag is dat tussen 14.50 en 15.20 uur en op woensdag tussen 11 en 11.30 uur.