Het vaartje dat op sommige plaatsen amper een halve meter diep was, wordt nu uitged...

Het vaartje dat op sommige plaatsen amper een halve meter diep was, wordt nu uitgediept tot wel meer dan 2 meter.Op sommige plaatsen lag er één meter slib en ook het riet in de bermen wordt aangepakt. Ook was het vaartje op sommige plaatsen dichtgegroeid met waterplanten. En dat er nog vis inzit is zeker, want er werden reeds grote snoeken en ook palingen uitgeschept en terug uitgezet in de nabije Lovaart.(JT)