Steeds meer mensen ruilen privésector in voor job in onderwijs: 444 West-Vlamingen hebben de stap gezet

© Unsplash
Philippe Verhaest

Vorig schooljaar waren er 2.818 zij-instromers die de overstap maakten van de privé-sector naar het onderwijs. Liefst 15 procent meer dan een schooljaar eerder en het hoogste cijfer ooit. Sinds 1 september 2020 kunnen zij-instromers immers tot acht jaar anciënniteit meenemen wanneer ze een knelpuntvak innemen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil op die manier het lerarentekort aanpakken. “We willen nog extra knelpuntvakken toevoegen aan de lijst.”

Mensen kiezen voor het onderwijs omdat ze met passie willen lesgeven aan kinderen en jongeren: het gaat niet om het grote geld. Maar het kan kandidaten wel afschrikken als je als zij-instromer al je opgebouwde anciënniteit moet loslaten. Daarom heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts het mogelijk gemaakt om tot acht jaar anciënniteit mee te nemen als je vanuit de privésector overstapt naar het onderwijs om een knelpuntvak te geven. Concreet gaat het om onderwijzers in de lagere school en om de vakken Nederlands, Nederlands voor nieuwkomers, Frans, Wiskunde, bouw, elektriciteit, hout, mechanica, handelscorrespondentie Frans en handelscorrespondentie Nederlands. De nieuwe regeling ging in op 1 september 2020.

Er waren in het schooljaar 2020-2021 in totaal 2.818 zij-instromers. Dat is 15 procent meer dan tijdens het schooljaar 2019-2020, toen er 2.458 zij-instromers waren, en liefst 23 procent meer dan in schooljaar 2015-2016.

Corona als kantelpunt

“Leraar is een prachtig beroep waar je ook later in je leven nog voor kan kiezen”, zegt Weyts. “We gaan de financiële drempels verder wegwerken. We zullen nog extra knelpuntvakken toevoegen aan de lijst, zodat meer mensen anciënniteit uit hun oude loopbaan kunnen meenemen naar het onderwijs. In het licht van de coronacrisis zijn er misschien extra veel mensen die een carrièrewending overwegen. In het onderwijs wachten vele mooie uitdagingen voor iedereen die mee wil helpen om jonge mensen mee te vormen.”

De meeste zij-instromers vinden we in de provincie Antwerpen met 824 mensen die de privé inruilden voor het onderwijslandschap, gevolgd door Oost-Vlaanderen (687). West-Vlaanderen staat op een mooie derde plaats met 444 zij-instromers. Vlaams-Brabant (371), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (302) en Limburg (300) vervolledigen het rijtje.

Het secundair onderwijs blijk het populairst (1.609), met het basisonderwijs (679) op plaats twee. Het volwassenenonderwijs (286) vervolledigt het podium.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.