In 2018 werden in de tien kustgemeenten 28.432 GAS-overtredingen vastgesteld, 7,5 procent meer dan in 2017. Gemeentelijke administratieve sancties bestaan sinds 2005 en laten gemeenten toe om overlast en asociaal gedrag aan te pakken. Sluikstorten, de vuilniszak op de foute dag buiten zetten, wildplassen, hondenpoep... zijn typische zaken die via GAS worden beteugeld, maar elke gemeente beslist daar zelf over. Politiemensen of andere ambtenaren doen de vaststellingen. De gemeente voert de procedure en heft een boete, in de kustgemeenten maximum 250 of 350 euro. De dossiers hoeven niet meer naar het parket, die deze kleine vergrijpen vroeger toch seponeerde.
...