Kortrijk stelt het hittenoodplan in werking en doet een oproep naar alle inwoners om een extra oogje in het zeil te houden, vooral bij kwetsbare buurtbewoners. De noodnummers 1777 of 1701 en de app 1777 zijn beschikbaar.
...

Kortrijk stelt het hittenoodplan in werking en doet een oproep naar alle inwoners om een extra oogje in het zeil te houden, vooral bij kwetsbare buurtbewoners. De noodnummers 1777 of 1701 en de app 1777 zijn beschikbaar."Door de huidige veiligheidsmaatregelen is het nog niet mogelijk om verfrissing op te zoeken in de cafetaria van de wijk-of woonzorgcentra. De stad gaat individueel op zoek naar een gepaste oplossing", luidt het. De zorg aan huis en maaltijdbedelingen blijven gegarandeerd."Het mooie weer en de soldenperiode zullen ongetwijfeld meer volk naar buiten lokken", weet het stadsbestuur. "De stad bereidt zich samen met politiezone Vlas voor om mogelijke grote drukte op hotspots te monitoren en zo nodig in te grijpen." Zwemmen in de Leie is verboden, maar mag sinds 8 juni wel in een afgebakende zone in het kanaal Bossuit-Kortrijk, nabij het openluchtzwembad Abdijkaai. Deze zwemzone is vooral bedoeld voor baantjeszwemmers en niet voor de recreatieve zwemmer en je moet vooraf reserveren. Meer info op www.kortrijk.be/kanaalzwemmen."Voor onze woonzorgcentra en dagverzorgingscentra en voor de thuiszorg geldt al jaren een draaiboek hitte", vernemen we op het kabinet van Oostends schepen van Welzijn en Zorg Natacha Waldmann (Groen). "Lokalen moeten fris worden gehouden, mensen krijgen extra water en afkoeling... Als stad zorgen we ook voor extra communicatie over wat je best doet op warme dagen.""Wat alleenstaande senioren betreft: na de eerste coronagolf draaien de thuiszorgdiensten nog steeds op gewone kracht en capaciteit. Dus dat valt wel mee. En zelfs de verkleining van de sociale bubbel laat nog steeds toe dat de mantelzorger thuis komt bij de oudere, ook om de gewone zorgen te doen als vroeger (boodschappen, kleine hulp in huishouden). Die toelating is overigens nooit weggeweest, zelfs in de lockdown mocht er nog steeds een vast familielid op huisbezoek.""Wij zijn nu meer in contact met alleenstaande ouderen dan vroeger", zegt Eva Ryde (N-VA), schepen van Welzijn in Ieper. "Ons zorgnetwerk staat klaar voor alle calamiteiten, van corona tot de hitte. De belrondes gaan door en de telefoonlijst is nog uitgebreid. We vragen nu ook hoe ze omgaan met de hitte. Mensen vinden ook veel sneller de weg om aan ons een vraag te stellen via de telefoon, als ze een probleem hebben of als er iets bezorgd moet worden of zo.""Specifieke acties voor de hitte staan niet op stapel", klinkt het bij het stadsbestuur van Roeselare, "maar alle woonzorgcentra kregen wel een brief met de vraag om toe te zien op de nodige verkoeling, aangepaste activiteiten en voldoende water voor de bewoners. Mensen die alleen zijn worden vooral opgevolgd door ons thuiszorgbedrijf Motena. Wie nu aan huis gaat met een warme maaltijd of zo, checkt ook nog eens of alles oké is met de persoon in kwestie. We houden het extra in de gaten."Bij de woonzorgcentra is er 'op dit moment niet echt ongerustheid', zegt Jens De Wulf van Zorgnet-Icuro, de koepel van zorgorganisaties in Vlaanderen. "Iedere voorziening heeft zelf een hitteplan en dat wordt gecontroleerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Zo mag het in de lokalen niet warmer worden dan 26 graden en moeten de ouderen anders naar een andere ruimte worden overgebracht. Er moet gezorgd worden voor afkoeling, screens, voldoende drinken, aangepaste activiteiten...""In het kader van corona is er wel extra aandacht voor airco's, omdat het niet bewezen is dat het virus niet wordt overgedragen door de lucht. Daarom is het belangrijk om airco-installaties en ventilatoren niet op de hoogste stand te plaatsen, niet op stoffige oppervlakken te richten... Het Agentschap Zorg en Gezondheid gaf de voorzieningen daarover de nodige richtlijnen.""Met hittegolven zijn de woonzorgcentra de voorbije jaren al meermaals geconfronteerd. Dat veroorzaakt niet zo'n grote opschudding", aldus Jens De Wulf. "Dat is helemaal niet vergelijkbaar met corona. En over de specifieke zaken omtrent corona en ventilatie zijn de voorzieningen gebriefd."