Die oproep doet de VVSG samen met de NGAH (Nationale Groepering Ambulante Handel) en Unizo. Ze schreven een nota gericht aan de GEES, de groep van experten die zich over de exit-strategie buigt.
...

Die oproep doet de VVSG samen met de NGAH (Nationale Groepering Ambulante Handel) en Unizo. Ze schreven een nota gericht aan de GEES, de groep van experten die zich over de exit-strategie buigt. Sinds 18 mei mogen de markten weer openen, maar een markt mag slechts vijftig kramen tellen. Verder wordt maximum 1 bezoeker per 1,5 lopende meter kraam toegelaten. Daardoor moeten steden en gemeenten keuzes maken en mensen tellen. Volgens de VVSG hebben die beperkingen vanuit veiligheids- en gezondheidsstandpunt nadelen. Zo is er minder spreiding van bezoekers mogelijk en leidt het beperktere aanbod tot langere wachtrijen. Bovendien gelden die regels niet in winkelstraten en winkelcentra. Daarnaast hekelt de VVSG dat door de heropstart van de horeca en terrassen het quasi onmogelijk is om bezoekers te tellen, "tenzij je de markt hermetisch afsluit", klink het. "Dat is noch haalbaar, noch wenselijk." "Het beste alternatief zit in het opheffen van de beperkingen qua aantal bezoekers en het opleggen van de absolute voorwaarde dat de basisregels inzake social distancing gerespecteerd moeten worden", stelt de VVSG. Nog vragen de steden en gemeenten om eten en drinken op de markt opnieuw toe te laten. Nu de horeca sinds 8 juni weer geopend is, zijn ook eetkramen buiten de markt toegelaten. "Het is niet logisch dat je op de markt zelf niets mag eten, terwijl dat elders wel kan", luidt het. De VVSG benadrukt dat gemeenten omwille van de veiligheid nog altijd randvoorwaarden kan opleggen.