Aan de Oostendse stationsomgeving wordt intussen tien jaar gewerkt. De grootscheepse renovatie van het station en omgeving werd in december 2008 aangekondigd en de voorbereidende werkzaamheden aan de nutsleidingen startten in 2009. In 2011 begonnen de eigenlijke werken. Vandaag zijn de werken grotendeels, maar nog altijd niet volledig afgerond (zie kader).
...