Het eerste kasteelfeest kwam er korte tijd na de oorlog, in 1949 nu 70 jaar geleden. Het was Baron Pecsteen zelf die toen het initiatief nam voor het volksfeest waarbij de opbrengst ten goede kwam aan de armen van Ruddervoorde. In 1989, nu ook al 30 jaar geleden volgden dan de kasteelfeesten waarbij de organisatie in handen lag van RCK. Ondertussen zijn er ook parkfeesten geweest en nu vonden de Vrienden van het lied, onder impuls va...