Stap per stap richting Kortrijkse moskee: “We willen een verbindende rol spelen”

Een simulatiebeeld van hoe het religieus en cultureel centrum van Atakwa eruit zal zien.© gf
Een simulatiebeeld van hoe het religieus en cultureel centrum van Atakwa eruit zal zien.© gf
Olaf Verhaeghe

Komt de langverwachte moskee aan de Brugsesteenweg in Kortrijk er dan toch? Het lijkt er wel op. Moslimvereniging Atakwa diende deze week de vergunningsaanvraag in, een kleine zes jaar na de aankondiging om te willen verhuizen naar de oude Bio-Planet. Vlaams Belang verzet zich meteen fors.

Het moskeedossier in Kortrijk ligt al langer op tafel. Het huidige onderkomen van de moslimvereniging Atakwa aan de Stasegemsestraat is te klein voor de meer dan 5.000 moslims in de stad. En dus plant het bestuur een kleine zes jaar geleden te verhuizen naar de Brugsesteenweg. Het pand en de parking waar vroeger Bio–Planet was gevestigd, worden aangekocht. De plannen voor een gebedshuis en een ruimte voor educatieve en culturele activiteiten worden in de zomer van 2015 voorgesteld.

Maar lang duurt het niet vooraleer buurtbewoners, handelaars en ook lokale politici zich verzetten tegen de komst van de moskee. Op een eerste infovergadering hameren de buren op mogelijke parkeer- en lawaaihinder. Dat issue wordt vanuit het Atakwa-bestuur ten stelligste betwist. Yassin El Attar, woordvoerder van de moslimvereniging, wijst op studies waaruit blijkt dat er zich qua parkeer- en verkeersdruk geen grote problemen zullen stellen.

Straatprotest

Vlaams Belang dat niet alleen online met petities en in de gemeenteraad maar ook op straat tegen de moskeeplannen protesteert, geeft niet af. Een te onduidelijke financiering en een gebrek aan officiële erkenning door Vlaanderen (geen wettelijke verplichting voor een vergunning, red.) worden door Wouter Vermeersch en zijn partijgenoten naar voren geschoven als onacceptabel.

Atakwa weerlegt deze beweringen en benadrukt meermaals geen grote sommen van onbekenden of uit het buitenland te aanvaarden. Het nodige geld wordt ingezameld in de eigen gemeenschap en bij moslims in de wijde omgeving. “Wij zijn transparant over onze financiën. De bevoegde instanties zijn op de hoogte”, klinkt het.

En ook in het erkenningsdossier komt, na een lange pauze bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), normaal nog dit jaar vooruitgang. “Hoe sneller we erkend zijn, hoe liever. Ons dossier is klaar en ligt waar het moet liggen”, duidt Yassin El Attar. Een gedateerd negatief advies van de Staatsveiligheid vormt daarvoor volgens Atakwa niet langer een probleem. “Wij zijn bruggenbouwers en willen een belangrijke verbindende rol in onze stad spelen”, benadrukt de woordvoerder.

Info-avond

Met de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor de verbouwing van het winkelpand is alvast een belangrijke stap gezet. Vanaf zaterdag 13 maart loopt het openbaar onderzoek en kan iedereen bezwaren en opmerkingen over de vergunningsaanvraag formuleren.

Wouter Vermeersch en Vlaams Belang beloven een confrontatie. “Wij hebben ons de voorbije jaren grondig voorbereid”, zegt hij. “En we zullen alle politieke en juridische middelen in de strijd werpen om dit project te stoppen. Het stadsbestuur laat de Kortrijkzanen hierover in de steek.”

Atakwa reikt intussen de hand naar de buurtbewoners en nodigt iedereen uit op een online informatieavond op 19 maart vanaf 20 uur. Inschrijven voor die infosessie kan via www.kortrijksemoskee.be/verhuis .

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.