Aanleiding voor een stagiair van Snuffel Hostel om een eindproject aan 'Uitgaan in Brugge' op te hangen. De enquête is volledig anoniem en omvat negen vragen die samen een A4 vu...

Aanleiding voor een stagiair van Snuffel Hostel om een eindproject aan 'Uitgaan in Brugge' op te hangen. De enquête is volledig anoniem en omvat negen vragen die samen een A4 vullen. Naast obligate vragen als welk geslacht en hoe oud de respondent is, peilt deze student ook naar welke evenementen hij of zij gaat en waarom.In het onderzoek staan ook twee vragen over communicatie. Vraag vier: welke communicatiekanalen gebruikt u om op de hoogte te blijven van evenementen? Opvallend: bij de zes opties staan 'de (reguliere) media' niet eens vermeld, wel 'sociale media', 'mail', 'posters', 'Via vrienden' etc. Ook wordt gepeild naar wat de geënquêteerden ergert bij de communicatie van evenementen.Een hoogst interessant initiatief dat wellicht niet enkel Snuffel Hostel, maar ook 'de (reguliere) media' een spiegel zal voorhouden in een steeds sneller veranderend tijdsgewricht.(SVV)