De opname op de lijst garandeert meteen ook de blijvende erfgoedwaarde van het gebouw. "Het is voor een stad een hele eer om opgenomen te worden op die lijst want zo komen we terecht bij gebouwen die tot de verbeelding spreken zoals de Taj Mahal in India, de Chinese Muur en Machu Picchu in Peru", merkt burgemeester Geert Vanden Broucke op.
...

De opname op de lijst garandeert meteen ook de blijvende erfgoedwaarde van het gebouw. "Het is voor een stad een hele eer om opgenomen te worden op die lijst want zo komen we terecht bij gebouwen die tot de verbeelding spreken zoals de Taj Mahal in India, de Chinese Muur en Machu Picchu in Peru", merkt burgemeester Geert Vanden Broucke op. "Het zorgt uiteraard ook voor een verantwoordelijkheid want we moeten het gebouw en zijn omgeving ongeschonden bewaren en dat zijn we zeker van plan. De tijden veranderen en het is een uitdaging om de erfgoedwaarde van dit gebouw te matchen met de noden van deze tijd. Iedereen weet dat we ondertussen het voormalige winkelpand 'Het klein gewin' hebben gesloopt in de Sint-Sebastiaanstraat. In de plaats van het gebouw dat paalde aan de stadshalle wordt een nieuwbouwcomplex wordt opgetrokken. Dit nieuwe gebouw wordt de nieuwe stek voor de administratieve diensten van de stad. Samen met deze nieuwbouw zal de stadshalle op termijn deel uitmaken van het nieuwe administratief centrum. Op die manier krijgen we een mooie mix tussen oud en nieuw." Door een groot deel van de stadsdiensten te centraliseren, zal er ook een betere service kunnen worden gegeven aan de inwoners en bezoekers. Enkele opzoekingen leren ons dat het 35 meter hoge belfort is opgevat als gedeeltelijke uitbouw van de voorgevel van het gebouw. Het torent uit boven de rechthoekige hal van 14fe-eeuwse oorsprong die behoort tot de grensoverschrijdende baksteengotiek. De stadshalle heeft hetzelfde uiterlijk als de eerste, die vermoedelijk in 1280 werd gebouwd in laatgotische stijl. De Nieuwpoortse stadshalle kreeg het hard te verduren tijdens de twee wereldoorlogen die in onze contreien heel wat schade veroorzaakten. Op 17 oktober 1914 werd de halletoren gedynamiteerd door het Belgische leger. Er ging heel wat discussie aan vooraf maar uiteindelijk werd beslist om tot deze drastische ingreep over te gaan omdat het belfort een mikpunt zou kunnen worden voor de Duitse artillerie. Eens de Eerste Wereldoorlog ten einde bleef niet veel meer over van het eens zo statige gebouw. Net zoals vele andere gebouwen werden ook de stadshalle en het belfort na de oorlog heropgebouwd. Opvallend is dat het houten beeld van Sint-Anna-ten-Drieën, dat zich in een nis aan de voorgevel van het gebouw bevond, niet beschadigd werd tijdens de oorlog. Franse mariniers brachten het beeld in veiligheid in de kapel van hospitaal L'Océan in De Panne. In 1924 werd het beeld door de toenmalige koningin Elisabeth terug gebracht naar Nieuwpoort. Het beeld is nu te bewonderen op de eerste verdieping van de stadshalle. Het gebouw bleef ook niet gespaard van het oorlogsgeweld tijdens de Tweede Wereldoorlog en in mei 1940 stortte een deel van de stadshalle in na een felle beschieting door de Duitsers.Niet enkel de oorlog veroorzaakte schade aan het gebouw. In 1968 ontstond er brand op het dak van de halletoren door een vuurwerkpijl die werd afgeschoten tijden de Nieuwpoortse heksenfeesten. Negentien jaar geleden werd het interieur van de stadshalle helemaal vernieuwd en de officiële opening van de vernieuwde stadshalle vond plaats op 17 maart 2000. De stadshalle wordt nu vooral gebruikt als ontvangstruimte voor speciale gelegenheden en als expositieruimte voor tentoonstellingen.