Niet alleen deze diensten, maar ook het schepencollege zal vanaf volgende week onderdak vinden in Home Gryson. En het personeel kan er voortaan gebruik maken van een sociale ruimte: een keuken, refter en douche. Met man en macht werd er gewerkt om het pand gebruiksklaar te krijgen tegen de vooropgestelde datum.
...

Niet alleen deze diensten, maar ook het schepencollege zal vanaf volgende week onderdak vinden in Home Gryson. En het personeel kan er voortaan gebruik maken van een sociale ruimte: een keuken, refter en douche. Met man en macht werd er gewerkt om het pand gebruiksklaar te krijgen tegen de vooropgestelde datum. Home Gryson heeft een rijke geschiedenis. Het gebouw dateert van 1928. In 2009 kocht het stadhuis het pand aan voor 250.000 euro van het OCMW. De renovatiewerken werden gegund aan aannemer Ostyn uit Kruiseke voor een bedrag van 458.000 euro. De renovatiewerken van het gebouw startten in oktober 2018. Daarvoor werd het pand reeds ontmanteld, werd het dak vernieuwd en de zijgevel afgewerkt."Sedert de laatste verbouwingswerken, eind de jaren negentig, kampte het stadhuis met een nijpend plaatsgebrek", weet burgemeester Youro Casier. "Wervik was trouwens één van de weinige gemeenten die nog niet over een keuken en refter voor het personeel beschikte. En dat is wettelijk verplicht. Daar werd dus uiteindelijk een mouw aangepast." Bevoegde schepen Sonny Ghesquiere is opgelucht dat de uitbreiding van het stadhuis een feit is. Het dossier werd reeds opgestart tijdens de vorige legislatuur. "Het werd inderdaad een dossier van lange duur", geeft de schepen toe. "Maar het resultaat mag gezien worden. In de loop van volgende week verhuizen de stadsdiensten die ressorteren onder Grondsgebiedzaken. De vrijgekomen ruimtes in het stadhuis zullen opgefrist worden en bemand worden door andere diensten. Er is nog niets beslist welke diensten dan zullen verhuizen." Aan de investering voor de uitbreiding van het stadhuis hangt uiteindelijk een prijskaartje van 1 miljoen euro wat toch wel voor gemengde reacties in de Tabaksstad zorgt. (LVW)