Stadsbrouwer gezocht in Poperinge

Burgemeester Christof Dejaegher en schepen Klaas Verbeke op de site van het hopmuseum, waar de nieuwe stadsbrouwerij zal worden ondergebracht. (foto MD)©MICHAEL DEPESTELE
Burgemeester Christof Dejaegher en schepen Klaas Verbeke op de site van het hopmuseum, waar de nieuwe stadsbrouwerij zal worden ondergebracht. (foto MD)©MICHAEL DEPESTELE
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

De stad Poperinge plant op middellange termijn een volledige renovatie van de huidige Hopmuseumsite tot een attractief Centrum van Hop en Bier, dat zowel de thuishaven wordt van de dienst toerisme als van een stadsbrouwerij. Het huidige café verdwijnt en wordt de onthaalruimte Toerisme.

Op maandag 31 mei lanceert de gemeenteraad een open oproep tot kandidaat-stadsbrouwers om mee te bouwen aan die make-over. “Zowel in het ‘Strategisch beleidsplan toerisme-recreatie 2021-2025’ als in het ‘Beleidsplan 2021- 2025 van het Hopmuseum’ is een belangrijk actiepunt voor de komende jaren de renovatie van de hele Hopmuseumsite, waartoe zowel de stadsschaal ( cafetaria en zaal Den Aria, red .), het vroegere VDAB-gebouw ( nu burelen en documentatiecentra voor Hopmuseum en WO I-toerisme, red .), het Hopmuseum zelf alsook een te verwerven terrein achter het museum ( deel van de slachthuissite, red .) behoren”, zegt schepen van Toerisme Klaas Verbeke (CD&V).

“Tegelijk staat in beide plannen dat de stad op toeristisch vlak volop verder de kaart trekt van hop en bier en het huidige Hopmuseum een make-over tot een volwaardig Centrum van Hop en Bier verdient. In die optiek is de integratie van een stadsbrouwerij binnen de muren van de Hopmuseumsite één van de belangrijkste acties om deze doelstellingen te realiseren.”

“Zo’n stadsbrouwerij, die komt waar nu het onthaal van het Hopmuseum is, toont proefondervindelijk en met een beleving van alle zintuigen het hele brouwproces. Bij wijze van spreken van Poperingse hop tot Poperings streekbier. Het is tegelijk dé degustatieruimte – met aanpalend terras – bij uitstek na een museumbezoek of dé ontmoetingsplaats of instappunt voor wie Poperinge toeristisch wil verkennen. Ook streekeigen hapjes en drankjes zullen er geserveerd worden. Het wordt een brouwerij in de stad, niet van de stad”, aldus burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Voorwaarden

Wie intekent op de oproep, verbindt zich wel tot deelname aan het uitgebreide voorafgaande bouwproject op de site. “In een eerste fase wordt een voorstudie met betrekking tot de herinrichting van de hele Hopmuseumsite opgemaakt. De stadsbrouwer engageert zich tot medefinanciering van die studie, maximum 20 procent van de kosten met een maximum van 5.000 euro. In een tweede fase volgt een ontwerpopdracht voor de bouw en uitvoering van de voorstudie wat het bestaand patrimonium betreft. Ten slotte engageert de stadsbrouwer-concessiehouder zich tijdens een derde en laatste fase om de effectieve werken en inrichting tot de ingebruikname van de ruimtes, onderhevig aan de concessie, zelf te financieren. De rest van de inrichting, zijnde de roerende goederen, is volledig ten laste van de concessiehouder. Na de eerste én de tweede fase is er telkens een evaluatiemoment”, besluit de burgemeester.

De open oproep mikt op kandidaat-concessiehouders die een bedrijf uitbaten of de nodige bewijzen aanvoeren dat ze op korte termijn zo’n bedrijf zullen uitbaten dat verscheidene bieren op de Hopmuseumsite kan brouwen met Poperingse hop. De concessie loopt over een periode van 18 jaar, eventueel te verlengen met telkens negen jaar. Kandidaten kunnen hun offerte indienen tegen uiterlijk vrijdag 16 juli om 12 uur.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.