Stadsbestuur zoekt gemotiveerde kandidaten voor nieuwe wijk- en dorpsraden

Met de oprichting van de nieuwe adviesraden wil burgemeester Gauthier Defreyne de volgende stap zetten in zijn participatiebeleid. © Davy Coghe
Redactie KW

Begin 2021 moeten de nieuwe wijk- en dorpsraden van start gaan. Concreet worden er vijf adviesraden opgericht met daarin telkens maximum vijftien geëngageerde inwoners. “Op die manier wordt de inspraak verhoogd en kunnen inwoners samen nieuwe initiatieven voorstellen”, duidt burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD).

Gistel Centrum, Gistel Oost, Snaaskerke, Moere en Zevekote. Dat zijn de vijf wijk- of dorpsraden die worden opgericht. Met deze opdeling volgt Gistel het sociale buurtnetwerk Hoplr, waar de stad sinds juni vorig jaar op intekende. Op dit buurtplatform kunnen inwoners elkaar om tips en hulp vragen, naar analogie met groepen op Facebook.

“Met de oprichting van de nieuwe adviesraden zetten we de volgende stap in ons participatiebeleid”, zegt Defreyne. “Ze hebben enerzijds het doel om het bestuur te adviseren over het beleid, anderzijds om de samenwerking tussen de inwoners en het stadsbestuur te stimuleren. Een wijk- of dorpsraad zal ook over een budget beschikken waarmee ze projecten met een zeker draagvlak kunnen verwezenlijken.”

Elke raad wordt op vrijwillige basis bijgestaan door een onafhankelijk ambtenaar. Per raad kunnen er maximum vijftien personen zetelen. Kandidaten mogen geen lid zijn van de gemeenteraad of het bijzonder comité. Kandidaten moeten minstens 16 jaar zijn.

Vier keer per jaar

“Dat is vrij jong, maar ook jongeren kunnen goede ideeën hebben”, vervolgt Defreyne. “De raden komen vier keer per jaar samen en krijgen bovendien een meerjarenbudget van 25.000 euro, wat per raad dient als burgerbudget. Aan de hand van een concreet projectvoorstel kan het schepencollege subsidies toekennen voor projecten van algemeen belang, op het grondgebied Gistel, en aan publiek en gratis toegankelijke evenementen of initiatieven. Ik denk aan een buurtfeestje, maar evengoed aan de inrichting van een petanquebaan of speelplein. Het hoeft niet altijd geld te kosten, uiteraard. De adviesraden kunnen ook vragen om de openingsuren van bijvoorbeeld het lokaal dienstencentrum aan te passen.”

Engagement

“We willen de Gistelnaars actief betrekken bij de beleidsbeslissingen en de uitvoering ervan”, zegt de burgemeester nog. “Zo bieden we hen de mogelijkheid om burgerparticipatie te verhogen en te streven naar meer zelfbeheer. Met deze werking wil de stad deze erkende wijkraden ondersteunen en een laagdrempelige vorm van inspraak en engagement blijvend aanmoedigen.”

Wie interesse heeft, stuurt schriftelijk zijn/haar kandidatuur naar Heyvaertlaan 18, 8470 Gistel ter attentie van Emmelie Himpens of digitaal naar communicatie@gistel.be. Bij kandidatuurstelling ontvang je een bevestiging. Wanneer de oprichtingsfase is afgerond, worden de geselecteerden gecontacteerd.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.