Eind vorig jaar kondigde het stadsbestuur in het meerjarenplan aan de cateringdiensten en de thuis- en gezinszorgdiensten van het Sociaal Huis niet meer zelf te willen organiseren. Bij de overdracht van de cateringactiviteiten gaat het onder meer over de woonzorgcentra Lacourt en De Boarebreker, campus Serruys van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende en de maaltijden aan huis en in de ontmoetingscentra en kinderdagverblijven van de stad Oostende. Het leidde tot een stakingsactie van het stadspersoneel en ook oppositiepartij SP.A-Stadsmakers reageerde furieus.
...

Eind vorig jaar kondigde het stadsbestuur in het meerjarenplan aan de cateringdiensten en de thuis- en gezinszorgdiensten van het Sociaal Huis niet meer zelf te willen organiseren. Bij de overdracht van de cateringactiviteiten gaat het onder meer over de woonzorgcentra Lacourt en De Boarebreker, campus Serruys van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende en de maaltijden aan huis en in de ontmoetingscentra en kinderdagverblijven van de stad Oostende. Het leidde tot een stakingsactie van het stadspersoneel en ook oppositiepartij SP.A-Stadsmakers reageerde furieus.Maar de stad zet door en liet weten dat de onderhandelingen starten. In eerste instantie wordt gepraat met kandidaten uit de publieke sector: Ruddersstove, de maaltijdzorgorganisatie van het Brugse OCMW, en Motena, zo heet het vroegere Zorgbedrijf Roeselare. "Wij willen ons richten op onze kerntaken en werken aan gezonde en evenwichtige stadsfinanciën", motiveert burgemeester Bart Tommelein. "De cateringactiviteiten kosten de stad jaarlijks 2 miljoen euro en de thuiszorgdiensten 1 miljoen euro. Dat is samen 3 miljoen euro.""Het is de bedoeling zoveel mogelijk, zoniet alle personeelsleden te laten meegaan naar de overnemer", zegt de burgemeester. "Personeelsleden die niet kunnen overstappen, krijgen een andere functie bij de stad. Wij garanderen dus tewerkstelling voor alle betrokken personeelsleden. De uitbesteding hoeft ons geen geld op te brengen. Welke overeenkomst nu juist uit de bus komt, zal afhangen van de onderhandelingen. Er werd een stuurgroep opgericht om de onderhandelingen te voeren. Eind juni hopen we aan te kondigen met welke partner we zullen samenwerken."SP.A-Stadsmakers heeft er nog altijd geen goed oog in. "Het klopt niet dat deze operatie voor een besparing zal zorgen", zegt fractieleider John Crombez. "Op de budgetzitting van de gemeenteraad in december werden ons exacte cijfers beloofd, maar die kregen we nog altijd niet. Er is de voorbije jaren ook zwaar geïnvesteerd in de betrokken diensten. Bovendien zien wij nergens de garanties voor het personeel. We vrezen dat een groot aantal jobs voor Oostendenaars, zeker in de lagere graden, zullen verdwijnen. Dat is al bezig: nu al worden contracten stopgezet en verliezen mensen hun baan.""Transparantie mag dan het ordewoord zijn in het bestuursakkoord, in de feiten zie je er niets van", aldus John Crombez. "Het bleek al uit een tabel in het meerjarenplan. De personeelsinzet niveau E bij het OCMW staat in 2020 op 137,30 en halveert in 2021 naar 54,60 voltijdse equivalenten. Dit stadsbestuur wil wel degelijk personeel laten afvloeien. En nu zullen Roeselare of Brugge garanties geven dat Oostendenaars aan het werk blijven? Dit wordt een drama voor veel Oostendse gezinnen! Hoe meer we erover weten, hoe erger we het vinden. Hier is geen goede kant aan.""Wij zetten geen personeel op straat, maar mogelijk werden contracten die ten einde lopen, niet verlengd", reageert burgemeester Tommelein. "Het is toch logisch dat we geen contracten verlengen als we voor een uitbesteding staan? Dat is iets anders dan mensen hun opzeg geven.""Dinsdag zitten we samen met het stadsbestuur", zegt Martine Dewitte van ACV Openbare Diensten. "We willen betrokken worden bij de onderhandelingen en deel uitmaken van de stuurgroep. We willen de gevolgen voor het personeel zo minimaal mogelijk. De onrust op de werkvloer leeft nog steeds, maar is wel gemilderd. Het is belangrijk voor ons dat met partners uit de publieke sector en niet met privébedrijven wordt onderhandeld. Dat zal een verschil maken voor de arbeidsvoorwaarden. Dat is ongetwijfeld het gevolg van de acties die we in december hebben gevoerd. Die zijn niet voor niets geweest."Met dat laatste is Bart Tommelein het niet eens. "Voor mij mogen de vakbonden die pluim op hun hoed steken, hoor. Maar ik heb nooit van een privatisering gesproken en ik wist waarom. We hebben altijd eerst willen kijken naar overheidspartners. Het personeel krijgt nu wat ik altijd heb gezegd. Maar ik mag niet te vroeg victorie kraaien, de onderhandelingen moeten nog beginnen."