Oostende telt tijdens het zomerseizoen en tijdens de warmste dagen tot drie keer meer 'inwoners' dan dat er vaste bewoners zijn in de stad. De politie heeft dan ook meer dan haar handen vol gehad. Dat het nieuwe stadsbestuur de veiligheid in de stad voorop stelt is al langer geen geheim meer. "Meer nog... we voeren een lik op stuk-beleid en dat merken we nu al aan de cijfers", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open-Vld).
...

Oostende telt tijdens het zomerseizoen en tijdens de warmste dagen tot drie keer meer 'inwoners' dan dat er vaste bewoners zijn in de stad. De politie heeft dan ook meer dan haar handen vol gehad. Dat het nieuwe stadsbestuur de veiligheid in de stad voorop stelt is al langer geen geheim meer. "Meer nog... we voeren een lik op stuk-beleid en dat merken we nu al aan de cijfers", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open-Vld)."Zo werden in juli en augustus van 2017 in totaal 309 mensen opgepakt waarvan 238 bestuurlijk en 71 gerechtelijk. In 2018 waren er dat nog 328, waarvan 250 bestuurlijk en 78 gerechtelijk. De voorbije zomervakantie heeft de politie maar liefst 460 mensen ingerekend. Daarvan waren er 364 bestuurlijke aanhoudingen en 96 gerechtelijke.""Bij bestuurlijke aanhoudingen kunnen we iemand aanhouden voor maximum twaalf uur", licht korpschef Philip Caestecker toe. "Dat gaat dan over 'lichtere' feiten zoals het verstoren van de openbare orde, openbare dronkenschappen of andere feiten. Ook illegalen worden bestuurlijk opgesloten, zij kunnen echter wel 24 uur opgesloten worden omdat de weg via de Dienst Vreemdelingenzaken iets langer duurt. Gerechtelijke aanhoudingen zijn aanhoudingen naar aanleiding van een misdrijf. Bij gerechtelijke aanhouding wordt ook altijd het parket verwittigd. Vroeger konden die mensen 24 uur worden aangehouden, nu is dat 48 uur. Een onderzoeksrechter beslist dan over hun verdere aanhouding.""Met het huidig stadsbestuur willen we transparant zijn met onze cijfers", gaat de burgemeester verder. "Daarom gaan we vanaf nu elke drie maanden de politionele cijfers bekend maken. En met transparant bedoel ik dat we ook de slechte cijfers bekend zullen maken. We willen naar een veilig Oostende en dan zijn daar harde maatregelen voor nodig. Ik heb de politie de opdracht gegeven om harder op te treden. Ik wil daarmee zeggen dat ze meer arrestaties mogen verrichten waar dat kan. En de cijfers liegen er niet om. In 2017 waren er nog 7.831 interventies tijdens de zomermaanden, in 2018 waren dat er 7.533. Dit jaar voerde onze politiediensten 7.389 interventies uit. Minder dan andere zomers, maar er werden wel meer arrestaties verricht. Of de opkomst van illegalen daar niets mee te maken hebben? Die waren er in 2017 en 2018 ook. Er zijn inderdaad iets meer illegalen opgepakt deze zomer, maar dan nog liggen de cijfers voor andere arrestaties veel hoger."In totaal kwamen er in juli en augustus dus 10.201 meldingen binnen bij de Oostendse politie. Dat is om de negen minuten een melding. Daarvan werden 7.389 interventies uitgevoerd. Op de warmste dag van het jaar moest de politie gemiddeld om de zes minuten uitrukken. Bij die interventies werden zoals eerder vermeld 460 arrestaties verricht, waarvan 96 gerechtelijke. Er werden ook 31 geweldplegingen tegen politie-inspecteurs gepleegd. Het aantal arrestaties ligt maar liefst 40 procent hoger dan in 2018 en 50 procent hoger dan in 2017."We willen een kordaat beleid hanteren voor amokmakers. In het begin van het zomerseizoen hebben we zo kordaat opgetreden tegen enkele amokmakers in het Stedelijk zwembad. We gaven hen meteen een plaatsverbod. Door dat kordate optreden werden geen problemen meer gemeld in het zwembad. Dat kordate beleid zorgt er ook voor dat de politie iets sneller mensen zal oppakken indien dat nodig zou blijken. Die kordate aanpak is nodig om de veiligheid in onze stad te garanderen. Er is nog veel werk aan de winkel. Maar we zijn wel op de goede weg. Oostende moet en zal een veilige stad worden voor iedereen", aldus de burgemeester.Ook tegen illegalen worden geregeld gerichte acties verricht. "Die gerichte acties komen er op vraag van de burgemeester. Het gaat hier over gemiddeld een gerichte actie per maand, maar dat kunnen er ook meer zijn. Daarnaast blijft het belangrijk dat de burger ons inlicht indien zij zien dat er opeens iets veranderd zou zijn aan een leegstaand pand. Dat wil meestal duiden op krakers, al dan niet illegaal", geeft de korpschef nog mee.De laatste gerichte actie tegen illegalen dateert van 26 september. Daarbij werden negen transmigranten aangetroffen, waarvan twee Algerijnen, drie Libiërs, een Marokkaan, een Afghaan, een Ethiopiër en een Syriër. De negen illegalen werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Die nam de beslissing dat acht van hen werden vrijgelaten met het bevel om het grondgebied te verlaten en een van hen werd vrijgelaten zonder meer.