Stadsbestuur schaft deel van kerkwegel af om nieuwbouw school kans te geven

© GUS
Redactie KW

Het Diksmuidse stadsbestuur schaft een deel van de sentier 31 af omdat die de nieuwbouwplannen van de scholengemeenschap ’t Saam, met campussen Cardijn en Aloysius, zou kunnen dwarsbomen. De voltallige oppositie stemde tegen die afschaffing. Intussen wordt ook nagedacht over de invulling van de site Aloysius maar ook daar verzet de minderheid zich.

’t Saam Cardijn en Aloysius vormen samen één scholengemeenschap. Op de vestiging in de Cardijnlaan wil het een ruimere school bouwen zodat ook de leerlingen van Aloysius er les kunnen volgen. Dat betekent dat er nieuwe schoolgebouwen moeten neergepoot worden in de Cardijnlaan. Naast een bestemmingswijziging is ook de afschaffing van een kerkwegel op het terrein nodig om de plannen alle kansen te kunnen geven. Zowel een aantal buurtbewoners als het comité Trage Wegen lieten zich al negatief uit over de afschaffing van een deel van die kerkwegel.

Tijdens de gemeenteraad schaarde de oppositie zich achter het protest. “Er zijn betere locaties om een school neer te poten dan midden in een industrieterrein”, haalde Eric De Keyser (Vooruit) uit. Zowel Gert Maertens (Groen) als Bert Laridon (N-VA) pleitten voor een verlegging van de kerkwegel in plaats van die af te schaffen.

Veiligheid

“Die sentier is al meer dan 30 jaar niet meer gangbaar en loopt zelfs onder heel wat bedrijfsgebouwen. Die wegel kan je dus niet zomaar verleggen”, verdedigde schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Deprez (Idee Diksmuide) zich. “De huidige locatie van de school ligt niet ter discussie. Er is industrie maar ook natuur bij het Esenkasteel. Wanneer de gedeeltelijke ringweg er ligt, zal de Cardijnlaan aan de kant van de Woumenweg afgesloten worden wat de veiligheid alleen maar zal bevorderen.”

Het stadsbestuur moet ten laatste eind januari beslissen over de omgevingsvergunning voor de nieuwe school. Schepen Deprez wacht onder meer nog op het advies van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro).

Intussen wordt ook nagedacht over de invulling van de site in de Wilgendijk waar nu nog campus Aloysius is gevestigd. Voor dat terrein van 1.800 vierkante meter ligt volgens schepen Deprez een voorontwerp klaar voor 91 wooneenheden. Hoewel de gemeenteraad zich nu enkel boog over de rooilijnen en de wegenis weerklonk vanop de oppositiebanken vooral een ‘neen’ tegenover het project. (GUS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.