Ieper riep als eerste West-Vlaamse gemeente een captatieverbod in voor de onbevaarbare waterlopen in de stad. Dat bleek nodig, want op dit moment staan bijna alle beken droog. Schepen van Milieu Valentijn Despeghel (SP.A) trok daarbij aan de alarmbel. De schepen wil een grondige herziening van het Vlaamse landbouw- en waterbeleid. Hij wil dat Vlaanderen dringend keuzes maakt.
...

Ieper riep als eerste West-Vlaamse gemeente een captatieverbod in voor de onbevaarbare waterlopen in de stad. Dat bleek nodig, want op dit moment staan bijna alle beken droog. Schepen van Milieu Valentijn Despeghel (SP.A) trok daarbij aan de alarmbel. De schepen wil een grondige herziening van het Vlaamse landbouw- en waterbeleid. Hij wil dat Vlaanderen dringend keuzes maakt.Oppositiepartij CD&V vraagt dat het stadsbestuur eindelijk een waterplan uitwerkt. "We ontkennen of onderkennen het groeiend droogteprobleem niet, maar dat is een reden temeer dat het stadsbestuur dringend werk moet maken van een waterplan", aldus zegt Miguel Gheysens. "Dit plan moet duidelijkheid scheppen over de manier van beheren van de waterlopen, een toekomstvisie bevatten voor het gebruik van water en de oppompcapaciteit in kaart brengen.Het waterplan moet volgens CD&V een toekomstvisie bevatten inzake het gebruik van water en de oppompcapaciteit in kaart brengen. "Dit alles gebeurt best gemeentegrensoverschrijdend, samen met de provinciale diensten en in overleg met alle betrokken sectoren die grote hoeveelheden water nodig hebben", klinkt het."Het feit dat de stad Ieper zelf een captatieverbod heeft afgekondigd, is het bewijs dat we met duurzaam waterbeleid bezig zijn", reageert schepen Despeghel. "Hadden we gewacht op de provinciale 'droogtecommissie' dan zou al het water in de waterlopen zijn weggepompt met als gevolg vissterfte en beschadiging van de oevers en vegetatie."De schepen benadrukt dat het stadsbestuur al eerder maatregelen invoerde. "Zo staan we ophogingen van akkers en weiden in valleigebieden niet langer toe. Op hoger gelegen gebieden kan men wel nog beperkt ophogen, maar daar verplichten we de aanleg van een wadi zodat hemelwater in de bodem kan infiltreren."Ondertussen liggen de plannen klaar om samen met de provincie en de firma Valcke een nieuw bufferbekken te graven in Vlamertinge. "Het project 'Herwaarderen van de Wijschatebeek' zorgt ervoor dat we het waterbergend vermogen in de waterloop kunnen vergroten en de waterkwaliteit verbeteren", aldus de schepen. "En via het project WATER-LAND-SCHAP zijn we met tal van regionale partners aan het werk om stroomopwaarts, van onder andere de Kleine Kemmelbeek en de Bollaertbeek-Wijtschatebeek, het waterbergend vermogen te verhogen."Het stadsbestuur zegt ook in stedelijk gebied actie te ondernemen. "Zo moet bij grote bouwprojecten het opgepompt water opgevangen en hergebruikt worden. Bij de dorpskernvernieuwingen gaan we bij de openbare gebouwen grote waterciternes in de grond stoppen om het hemelwater op te vangen. In wijken zorgen we voor een robuustere vegetatie door gazons om te vormen naar bloemenrijk hooiland waardoor de bodem minder vlug uitdroogt. Dit betekent uiteraard geen eindpunt, integendeel. Samen met alle partners in waterbeheer, lokaal en regionaal, zullen wij verder hard werken om met tal van kleine en grotere ingrepen de droogte-uitdaging aan te gaan." (CMW)