Een reeks confronterende foto's van achtergelaten afval in kleedkamers en smerige toiletten met een afgebroken wc-bril en een vernielde toiletrolhouder werden aan de brief toegevoegd om de woorden van het schepencollege extra kracht bij te zetten.
...

Een reeks confronterende foto's van achtergelaten afval in kleedkamers en smerige toiletten met een afgebroken wc-bril en een vernielde toiletrolhouder werden aan de brief toegevoegd om de woorden van het schepencollege extra kracht bij te zetten. "Het is niet normaal dat er afval ligt in de douches en in de kleedkamers. Een uur nadat de zaalwachters opgeruimd hebben ligt er soms al opnieuw afval", weet schepen van Sport Eddy Lust (Open VLD). "Ook willen we de sporthalgebruikers oproepen om meer aandacht te besteden aan de netheid van de toiletten. Wie aan sport doet wordt toch geacht een zekere discipline aan de dag te leggen."Het schepencollege schreef alle sportclubs aan, maar wil niemand viseren. "Evenmin gaat het om een algemeen voorkomend probleem. Wel willen we onze sportverenigingen sensibiliseren en hen vragen of ze hun steentje willen bijdragen tot het proper houden van onze sporthallen. Zo kunnen de trainers na afloop van een training de kleedkamers controleren en ervoor zorgen dat er niets achterblijft", legt schepen Lust uit. "Binnen drie maanden zullen we een nieuwe evaluatie maken over de toestand in onze sporthallen en dan zullen we bekijken of het nodig is om verdere stappen te ondernemen.""Eigenlijk is het laten rondslingeren van afval in de sporthallen onderdeel van een ruimer mentaliteitsprobleem dat heerst binnen onze maatschappij. Als ik zie hoeveel zwerfvuil er in onze straten ligt, dan moeten we onszelf ook eens in vraag stellen", aldus schepen Eddy Lust.De meest problematische sporthal blijkt die van Lauwe te zijn. "Er zijn werken aan de gang in sporthal Ter Leie en daardoor besteden sommigen minder aandacht aan het proper houden van de accommodaties. Bovendien wordt de kantine niet uitgebaat, waardoor er weinig sociale controle is. Na renovatie is het alvast de bedoeling om de kantine opnieuw te laten uitbaten zodat er weer meer controle is, vooral 's avonds wanneer er geen zaalwachters aanwezig zijn", besluit de schepen.Ook David Devos, die sinds vier jaar de cafetaria in sporthal Ter Steenlandt in Rekkem uitbaat, vindt die sociale controle belangrijk. "Ik denk dat de situatie hier veel verbeterd is sinds ik de cafetaria uitbaat. Ik ben hier veel aanwezig en dat zorgt toch voor enige sociale controle. Af en toe gebeurt er wel eens iets, maar de samenwerking met de zaalwachters verloopt heel vlot en kleine probleempjes lossen we zoveel mogelijk samen op. Tijdens het weekend sta ik in voor het onderhoud van het sanitair blok, tijdens de week is dat de taak van de zaalwachters. Al bij al vind ik dus dat de situatie hier best meevalt", zegt hij. David kreeg al een ongeruste voorzitter van een sportvereniging over de vloer, die zich door de brief onterecht met de vinger gewezen voelt. "Het is ook niet altijd de schuld van de sportverenigingen. Als de sporthal open is, kan iedereen hier vrij in en uit en het is onmogelijk om te zien wat er bijvoorbeeld in de toiletten of op de parking gebeurt. Soms lopen hier ook spelende kinderen rond en die durven wel eens kattenkwaad uit te halen", aldus David.Op woensdagavond badmintonnen de leden van Badmintonclub Menen in de Vaubansporthal van Menen en op zaterdagvoormiddag slaan ze tegen een shuttle in Ter Steenlandt. "Af en toe stellen we vast dat toestellen niet opgeruimd zijn door vorige gebruikers. Ook flesjes, bananenschillen en papiertjes treffen we wel eens aan. Maar zelf zorgen we ervoor dat er niet gegeten wordt, enkel sportdrank en water staan we toe tijdens het sporten", vertelt voorzitter Maxim Ryssaert. "Aangezien er op zaterdagvoormiddag geen zaalwachter aanwezig is, beschikken we over een sleutel. Wij controleren zelf elke kleedkamer en zorgen ervoor dat iedereen zijn gerief meeneemt."Ook het jaarlijkse badmintontornooi levert weinig problemen op. "Als we een tornooi organiseren, dan zijn hier een 150-tal mensen aanwezig. Dat zijn mensen die we regelmatig tegenkomen op andere tornooien en die brengen ook het nodige respect op voor onze sportaccommodatie. Niemand wil immers op zijn eigen tornooi wantoestanden meemaken."Zelf voelt de badmintonclub zich geenszins geviseerd door de brief van het schepencollege. "Wij staan recht in onze schoenen, maar ik heb wel al voorzitters van andere sportclubs gehoord die zich wel geviseerd voelen en die het niet plezierig vinden om zo'n foto's te ontvangen. Maar ik heb begrip voor het initiatief van het schepencollege. Dergelijke vuile situaties aantreffen is voor niemand aangenaam: niet voor de zaalwachters en niet voor de sporters. Mochten we zelf op zo'n situatie stoten, dan zouden we het zeker melden", besluit Maxim.(Carlos Berghman)