Stadsbestuur koopt Gasthof De Kring

Het schepencollege van Poperinge bracht een schriftelijk bod uit voor de aankoop van Gasthof De Kring op het Burg. Bertenplein. De vzw De Kring, eigenaar van het vroegere hotel-restaurant-feestzaal, aanvaardde het bod en zet het licht op groen voor de verdere administratieve afhandeling van de verkoop. Na de nodige verbouwingswerken (met onder meer de installatie van een lift) stelt de stad de feestzaal en de rest ten dienste van het rijke verenigingsleven.

Stad Poperinge koopt De Kring op het Burgemeester Bertenplein voor socio-culturele doeleinden. © MD

Gasthof De Kring, decennia lang een naam als een klok in de toeristische en gastronomische sector, staat sinds de oppensioenstelling van de laatste uitbaters Gery Plancke en Rita Notebaert leeg. Nu en dan was er interesse vanuit horecamiddens, maar de voorzichtige contacten leidden nooit tot een effectieve compromis, laat staan verkoop.

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): “De stad kampt intussen al decennia met een tekort aan culturele infrastructuur. Het stadscentrum beschikt niet over een volwaardige podiumzaal. Organisatoren dienen noodgedwongen uit te wijken naar het kleine cultureel centrum Ghybe (126 zitjes), naar een zaal in een school of naar een kerk. Tegelijk blijft ook het aantal private zalen dalen dat ter beschikking staat van verenigingen en organisatoren. Enkele jaren geleden sloot zaal Belfort de deuren en eind dit jaar is ook zaal De Gilde niet langer beschikbaar.”

Ontwikkeling Vroonhofsite

In het meerjarenplan 2020-2025, dat in december aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd wordt, zijn alvast belangrijke kredieten gereserveerd voor de ontwikkeling van de Vroonhofsite. “Het is en blijft de bedoeling om op deze site op termijn een stedelijke kunstacademie+, volwaardige culturele infrastructuur zoals een podiumzaal en de nodige vergaderlokalen met leskeuken enz. alsook eventueel het Huis van het Kind te bouwen maar voor de stad de eerste steen kan leggen van deze nieuwe infrastructuur, zal nog veel water door de Vleterbeek stromen“, vertelt schepen van Cultuur en Onderwijs Loes Vandromme (CD&V).

Burgemeester Christof Dejaegher vult aan: “Studiebureau VELD startte recent met de opmaak van een nieuw masterplan. In januari is er in dit verband trouwens een brede participatie- en inspraakactie. Na aflevering van het masterplan in de zomer van 2020 en de verhuis van de school van het Gemeenschapsonderwijs (in 2021) dient veel tijd en geld geïnvesteerd in de afbraak van een aantal gebouwen, een uitvoerig archeologisch onderzoek, mogelijk een verlegging of openlegging van de Vleterbeek, gecombineerd met de aanleg van een deel van de publieke ruimte. Vermoedelijk duren al die werken tot het einde van deze legislatuur. De nieuwbouw kan dus pas starten na 2025. Tot zolang wilden we niet wachten om het rijke verenigingsleven een betere zaal aan te bieden. Vandaar dat de stad zwaar investeert om het vroegere Gasthof De Kring te kopen”.

Nog enkele verbouwingswerken

Eens de verkoop afgerond, staan nog een reeks verbouwingswerken gepland. Bedoeling is dat de feestzaal vanaf 2021 ter beschikking staat van het verenigingsleven, dat de Kon. Harmonie Sint-Cecilia opnieuw haar vaste stek krijgt boven en dat het café dienst doet als cafetaria/horecazaak. Daarvoor zal een concessieovereenkomst uitgeschreven worden.”

Deken Miguel Dehondt, voorzitter van de vzw De Kring: “De onderhandelingen waren al een tijdje aan de gang. We wisten dat de stad een schriftelijk bod zou uitbrengen. De raad van bestuur van de vzw liet op 29 oktober weten dat bod te aanvaarden. De vzw is blij dat het gebouw een mooie toekomst wacht. Voor ons is het een zeer mooie oplossing. Chapeau voor de visie van het stadsbestuur. En wij zijn blij dat er ook opnieuw een restaurant komt”.

Gasthof De Kring

Gasthof De Kring werd 43 jaar uitgebaat door Gery Plancke en Rita Notebaert op het Burgemeester Bertenplein en was gekend in de toeristische en gastronomische sector. In augustus 2016 werd een punt gezet achter hun culinaire loopbaan. Sterrenrestaurant St.-Nicolas blies in 2017 nieuw leven in de zaak, maar dat was slechts van korte duur. Van februari tot april streken ze neer in Gasthof De Kring in Poperinge, want in die periode werd het restaurant in Elverdinge vernieuwd.

De stad Poperinge brengt nu verandering in die leegstand. “De nasleep van de moeilijke verhuring en verkoop was ons niet ontgaan. Het inzicht is ontstaan dat we als stad misschien wel iets konden doen met het pand en met de site en daar hebben we meerdere redenen voor”, vertelt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V), die tevens lid is van de VZW De Kring.

Schepen Loes Vandromme: “Door het feit dat we grond konden bijkopen op de Vroonhofsite, en die zo volledig konden verwerven, vervallen de plannen voor de bouw van een podiumzaal volgens het systeem ‘box in a box’ in de O.L.V.-kerk. Oorspronkelijk waren we van plan om daar een podiumzaal van te maken. Maar nu zullen we er dus zaal De Kring bij krijgen, en op de Vroonhofsite komt er ook een podiumzaal in de Academie+.”

“Wij zijn erg blij dat er eindelijk schot in de zaak kwam. En gelukkig dat het hele pand niet nog een winter lang moet leegstaan”, zeggen voormalige uitbaters Gery Plancke en Rita Notebaert. “Bovendien krijgt het geheel weer een sociaal karakter, ten dienste van het Poperingse verenigingsleven. Dat is wat wij ook altijd beoogden: door ondermeer lokalen ter beschikking te stellen voor de harmonie St.-Cecilia en vroeger de toneelkring ‘In Deugd en Vreugd’. Voor ons persoonlijk was het alleen jammer dat we de zaak nooit konden overlaten aan ‘echte’ Horeca-mensen”, aldus nog het echtpaar.

(AHP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.