Een van de strategische doelstellingen in het stedelijke meerjarenplan is Torhout wijkt en buurt. "Dat houdt in dat we volop inzetten op het herinrichten van parken en tuinen en er een extra dimensie aan geven", zegt schepen van Natuur en Groen Elsie Desmet. "Een eerste concrete stap is het vastleggen van een aantal barbecuezones op het openbaar domein. Dat we die locaties maar geleidelijk bekendmaken, heeft zijn reden. We willen wachten tot de zones volledig uitgerust zijn, anders lopen we het risico dat somm...

Een van de strategische doelstellingen in het stedelijke meerjarenplan is Torhout wijkt en buurt. "Dat houdt in dat we volop inzetten op het herinrichten van parken en tuinen en er een extra dimensie aan geven", zegt schepen van Natuur en Groen Elsie Desmet. "Een eerste concrete stap is het vastleggen van een aantal barbecuezones op het openbaar domein. Dat we die locaties maar geleidelijk bekendmaken, heeft zijn reden. We willen wachten tot de zones volledig uitgerust zijn, anders lopen we het risico dat sommige mensen er al barbecueën zonder dat het mag. De speciale afvalbakken voor de hete kolen laten helaas op zich wachten, wat voor vertraging zorgt."Ettelijke maanden geleden was gemeenteraadslid Delphine Levrouw al met het voorstel komen aandraven om stedelijke barbecuezones af te bakenen en het stadsbestuur zag brood in dat idee. "De zomer is de periode bij uitstek om te genieten van het groen in onze stad en tegelijkertijd om een barbecue te organiseren", vervolgt schepen Desmet. "Door die twee zaken te combineren, zetten we volop in op de belevingswaarde van de groenzones. Met het aanduiden van barbecuelocaties willen we extra ontmoetingskansen creëren."De in totaal twaalf barbecuezones zijn verspreid over de stad, zowel in het centrum als op de wijken. "Alle zones liggen vast, maar we activeren ze maar met tussenpozen", aldus nog Elsie Desmet. "De eerste drie beschikbare zones zijn die in Groenhove: twee nabij het bos en eentje in Torwoud. Op de infoborden vragen we om het barbecuestel op voldoende afstand van bomen en zitbanken te plaatsen. We voorzien met de stad geen materiaal, dus ook geen vaste stellen. De mensen moeten alles zelf meebrengen. We stellen enkel het openbaar domein ter beschikking. Na de drie plaatsen in Groenhove tekenen we een barbecuezone uit in het stadspark bij het stadskantoor, één per wijk en twee in Torhout-Oost, met name op het Scheldeplein en achter het station. Op de website www.torhout.be worden onder barbecuezones de locaties vermeld."Het barbecueseizoen op het openbaar domein loopt van 1 april tot 1 oktober. Om de eventuele geluidshinder voor de omwonenden te beperken, wordt er gevraagd om de aangeduide uren te respecteren waartussen er geroosterd mag worden: vanaf 11 uur tot maximum 22 uur. Bij langdurige droogte of brandgevaar kan er een verbod uitgevaardigd worden. Uiteraard dienen de gebruikers de barbecuezone netjes achter te laten. De waarschuwing op de infoborden is duidelijk: Misbruik van deze zone zorgt ervoor dat ze gesloten wordt. En zoals bekend: wie niet horen wil, moet voelen.