"Staden is voorzien van goed 2.360 verlichtingspalen", weet burgemeester Vanderjeugd. "Momenteel is slechts 8 % daarvan led. Samen met distributienetbeheerder Fluvius en met steun van de provincie willen we tegen 2025 80 % van de bestaande verlichting vervangen door energiezuinige ledlampen. Aanvullend kijken we ook om een aantal overbodige lichtpunten weg te nemen. Voor het wegnemen van bestaande lichten wonnen we advies in van de mobiliteitsraad, de la...

"Staden is voorzien van goed 2.360 verlichtingspalen", weet burgemeester Vanderjeugd. "Momenteel is slechts 8 % daarvan led. Samen met distributienetbeheerder Fluvius en met steun van de provincie willen we tegen 2025 80 % van de bestaande verlichting vervangen door energiezuinige ledlampen. Aanvullend kijken we ook om een aantal overbodige lichtpunten weg te nemen. Voor het wegnemen van bestaande lichten wonnen we advies in van de mobiliteitsraad, de landbouwraad en de milieuraad. Op basis daarvan kozen we ervoor 170 lichtpunten weg te nemen, uitgezonderd openbare verlichting ter hoogte van woningen en op gevaarlijke kruispunten en bochten. Ook lichtpunten ter hoogte van woongebieden en aansluitingen voor fietsers naar hoofdwegen worden niet weggenomen. Deze aanpak genoot onze voorkeur omdat ze rekening houdt met de impact op inwoners en de zwakke weggebruikers. Het verledden en het wegnemen van de lichtpunten zorgen jaarlijks voor een verminderde CO2-uitstoot van 67 ton. Je kan dit vergelijken met een afstand van 402.000 km met een personenwagen of 67 keer de vliegreis Brussel-Istanbul en terug", aldus Vanderjeugd."Naast de verminderde CO2-uitstoot zorgt ledverlichting ook voor een beter veiligheidsgevoel", gaat de burgemeester verder. "Veel van de huidige lampen geven een oranje lichtkleur. Dat maakt het evenwel moeilijk om donkere kleuren zoals bruin, rood of zwart van elkaar te onderscheiden. Ledverlichting zorgt voor veel witter licht dat bovendien beter te richten is. Daardoor zijn de openbare weg, auto's en kleuren veel beter zichtbaar voor het menselijk oog. Dat zorgt voor een verhoogde verkeersveiligheid en een groter veiligheidsgevoel. Bij ledverlichting zijn tal van lichtkleuren mogelijk. Wij kozen voor een warm wit licht in de bebouwde kom, wat staat voor gezelligheid, en koud wit licht buiten de bebouwde kom, wat een veiligheidsgevoel moet opwekken."Het provinciebestuur wil West-Vlaanderen laten evolueren naar een klimaatneutraal gebied tegen 2050. Ze ondersteunt daarom lokale besturen bij klimaatacties die inzetten op de vermindering van CO2. "De gemeente krijgt van de provincie een subsidie van 100.000 euro om dit project uit te voeren. Het verledden van de openbare verlichting is geraamd op 884.000 euro", besluit de burgemeester. (BCH)