"Het overschot 2019 is onder andere het resultaat van voorzichtig budgetteren van investeringen", weet burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). "Door het overschot kunnen we investeringen vervroegen en ook extra investeringen plannen. Zo kan de aanleg van het fietspad in de Roeselarestraat in Oostnieuwkerke vervroegd starten. De aanleg is goed voor 300.000 euro en komt er in 2021. Dat geldt ook voor de verkeerssituatie aan 'De Mo...

"Het overschot 2019 is onder andere het resultaat van voorzichtig budgetteren van investeringen", weet burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld). "Door het overschot kunnen we investeringen vervroegen en ook extra investeringen plannen. Zo kan de aanleg van het fietspad in de Roeselarestraat in Oostnieuwkerke vervroegd starten. De aanleg is goed voor 300.000 euro en komt er in 2021. Dat geldt ook voor de verkeerssituatie aan 'De Most' in diezelfde Roeselarestraat. Daar voorzien we 200.000 euro voor het aanpakken van de situatie. We laten ook de studie voor de heraanleg van de Houthulststraat vervroegen waardoor de werken tegen het eind van deze legislatuur zouden kunnen starten.""Verder voorzien we 500.000 euro voor de verhuis van de Chiromeisjes naar Zonneburcht, het plein van de Chirojongens. Zowel meisjes als jongens zullen in de toekomst samen op de site van de Chirojongens huizen. Ze blijven wel een aparte werking hebben. De overkoepelende vzw boven beide Chiro's plant onder andere de bouw van een polyvalente zaal. De herinrichting van de site en de bouwplannen worden op 660.000 euro geraamd. Wij geven hen daarvoor een toelage van 500.000 euro. De vzw zou zelf 50.000 euro betalen en de rest bij elkaar halen door crowdfunding.""We plannen ook de aankoop van een weide naast de begraafplaats in Staden met de bedoeling er een natuurbegraafplaats aan te leggen. De aankoop van de weide is goed voor 65.000 euro. Voor de aanleg is er 150.000 euro voorzien. De aanleg is gepland voor 2024. Verder denken we er aan om de kunstacademie, die momenteel in de vroegere Gemeenteschool in Oostnieuwkerke zit, tegen het eind van de legislatuur onderdak te geven in een deel van de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Momenteel voeren we met een aantal eigenaars van gronden ook gesprekken voor de aankoop van 8 hectare grond voor de aanleg van een bufferbekken. De aankoop van de grond zou 640.000 euro kosten. Aankoop en aanleg gebeuren in samenwerking met de provincie. Er zal rond het bufferbekken ook aandacht zijn voor natuur. Tot slot plannen we in het kader van diversiteit in de drie deelgemeenten de aanleg van een regenboogzebrapad", besluit burgemeester Francesco Vanderjeugd. (BCH)