"Gemeenteraden kunnen wel een uitzondering op die wet toestaan", weet schepen van burgerlijke stand Nathalie Depuydt (Open Vld).
...

"Gemeenteraden kunnen wel een uitzondering op die wet toestaan", weet schepen van burgerlijke stand Nathalie Depuydt (Open Vld). "De wet die een verbod op de voltrekking van huwelijken op zon- en feestdagen inhoudt, dateert van 23 maart 2019. Het koppel dat wil trouwen deed de aanvraag om op zondag 21 mei 2020 te huwen voor de wet in voege kwam. Zij hadden alle praktische regelingen voor die dag al getroffen. We willen die mensen niet in problemen brengen en staan daarom per uitzondering dit huwelijk op zondag toe.""Onze toestemming kan een precedent zijn om nog eens een huwelijk op zondag aan te vragen", waarschuwde oppositieraadslid Hans Mommerency (CD&V). "Die aanvragen moeten dan telkens door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Als er meervoudige aanvragen zijn, kunnen we het huwen op zondag beter algemeen goedkeuren.""We staan het huwelijk per uitzondering toe omdat het koppel zijn aanvraag al gedaan had voor de wet van kracht werd", repliceerde schepen Nathalie Depuydt. "Er kan in dit geval dus geen sprake zijn van een precedent." (BCH)