Stad Veurne wil zonnepanelen op publieke gronden: “Maximaal kaart trekken van hernieuwbare energie”

Zonnepanelen moeten energie kunnen leveren voor de stedelijke gebouwen en lokale energiegemeenschappen. (foto MVO) © MVO
Redactie KW

Om de CO2-uitstoot tegen 2030 te verminderen met 40%, ziet het lokaal bestuur Veurne een oplossing in het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen op de begane grond die energie kunnen leveren voor de stedelijke gebouwen en lokale energiegemeenschappen.

“Omdat vandaag niet alle stadsgebouwen zijn of kunnen uitgerust worden met fotovoltaïsche zonnepanelen wenst de stad publieke gronden op haar grondgebied (die tijdelijk niet worden gebruikt) in te schakelen om hernieuwbare energie op te wekken”, zegt schepen Pascal Sticker.

“Ook de hoge energieprijzen zijn een extra stimulans om maximaal de kaart te trekken van hernieuwbare energie. Om onze doelstellingen te realiseren zoeken we een geschikte marktpartij voor het plaatsen, onderhouden en beheren van een park van minstens 9.500 zonnepanelen op een aantal percelen in Steenkerke, die eigendom zijn van de WVI (West-Vlaamse Intercommunale) en die de WVI ter beschikking stelt aan de stad. Stad Veurne wil via een bestek een concessie voor diensten toekennen voor een periode van minstens 12 jaar, die drie keer kan worden verlengd met één jaar. De hernieuwbare energie moet worden geleverd tegen de kleinste marge van de productiekost. Na de concessieperiode kunnen de zonnepanelen in hun geheel of in delen van de infrastructuur worden overgenomen tegen een vooraf bepaalde prijs.”

Furnement

Oppositiepartij N-VA heeft kritische bedenkingen. Bart Goudeseune vroeg zich af waarom er geen zonnepanelen op de daken van Furnevent en de sporthal kunnen worden gelegd en vond dat de gekozen locatie, die momenteel landbouwgrond is, ook niet opportuun was. “Er is een probleem met de draagkracht van die gebouwen en we zouden ook geen toelating van Onroerend Erfgoed krijgen om zonnepanelen op onze historische panden te plaatsen”, antwoordde Pascal Sticker.

“Het is eigenaardig dat dit wel kan op heel wat oudere gebouwen van ondernemers aan de overkant van Furnevent”, merkte Wouter Vanlouwe op. “Is er trouwens een oplijsting gemaakt van alle gebouwen waarop zonnepanelen kunnen worden geplaatst en is er een controle uitgevoerd op de draagkracht van de daken van Furnevent en de sporthal? We zijn helemaal niet tegen zonnepanelen, maar wij vinden dat we eerst alle andere opties moeten benutten voor we voor deze oplossing kiezen!” (Myriam Van den Putte)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.