Een aantal initiatieven die de voorbije weken werden opgestart, werden meegenomen om verder uit te werken in het relanceplan. "Zo heeft het online-afsprakensysteem dat we in januari hebben gelanceerd, zijn nut alvast bewezen" zegt burgemeester Peter Roose. "Dat was handig bij het reserveren toen het recyclagepark weer openging, en onze diensten bleven daardoor altijd bereikbaar. Via het Hoplr-platform verliep de communicatie met onze burgers vlot. En we borduren verder op het 'Altegoare'-thema."
...

Een aantal initiatieven die de voorbije weken werden opgestart, werden meegenomen om verder uit te werken in het relanceplan. "Zo heeft het online-afsprakensysteem dat we in januari hebben gelanceerd, zijn nut alvast bewezen" zegt burgemeester Peter Roose. "Dat was handig bij het reserveren toen het recyclagepark weer openging, en onze diensten bleven daardoor altijd bereikbaar. Via het Hoplr-platform verliep de communicatie met onze burgers vlot. En we borduren verder op het 'Altegoare'-thema." "We hebben gemerkt dat zo'n 100 vrijwilligers zich sterk hebben geëngageerd, onder meer met wekelijkse telefoontjes naar 80-plussers, boodschappen doen, klusjes opknappen, mondmaskers maken enz. Zoiets creëert een meerwaarde voor de toekomst, en dat mogen we niet verloren laten gaan. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft een reeks maatregelen op korte en op lange termijn uitgewerkt. Die zullen worden gemonitord door een economische raad, die zal adviseren en eventueel bijsturen. Het relanceplan is overlegd met werkgeversorganisatie UNIZO en de plaatselijke handelsvereniging Veurne Toe Koer."Stad Veurne zal de lokale consumptie aanmoedigen door iedere inwoner een Altegoare-bon van 15 euro te bezorgen. Deze investering van 180.000 euro kan de lokale middenstand een return van 900.000 euro opleveren. De Altegoare-bon kan tussen 1 september en 31 december worden gebruikt bij alle plaatselijke ondernemers. Stad Veurne wil een versterkende samenwerking aangaan met handelsvereniging Veurne Toe Koer om een platform uit te bouwen rond digitale cadeaubons en een getrouwheidskaart. De stad wil na de zomer een gerichte promotiecampagne opzetten om de digitale geschenkbonnen en de Toekoerpas verder in de kijker te zetten.De belasting op het plaatsen van stoelen en tafels, de terrastaks voor horeca zal in 2020 niet worden geïnd. Dit betekent voor de stad 21.000 euro minder inkomsten. De bedrijven die langer dan 10 weken verplicht gesloten zijn door de corona-maatregelen, krijgen ook een reductie van 50% op de algemene bedrijfsbelasting. De belasting op ambulante activiteiten op de openbare markten is geschrapt voor de periode dat er geen markten konden georganiseerd worden. De retributie voor de tijdelijke inname van het openbaar domein bij bouwwerken wordt opgeschort voor de duur dat de bouwondernemingen hun activiteiten moesten onderbreken. De tijdelijke inname wordt zonder extra kosten verlengd met dezelfde duur. De verblijfsbelasting wordt dit jaar niet geïnd. Daarnaast wordt in het budget een bedrag van 60.000 euro gevrijwaard om gemeenschappelijke economische acties te organiseren voor en met de lokale handelaars.Er zal worden onderzocht om de terraszone permanent of tijdelijk uit te breiden om de sociale afstandsregels te kunnen respecteren. Voor de horeca wordt een nieuwe (politie)verordening voorbereid om duurzame niet-seizoensgebonden terrassen mogelijk te maken op de Grote Markt en haar omgeving.Veurne is financiële en logistieke partner bij de projectaanvraag van Veurne Toe Koer om een etalagewedstrijd, gekoppeld aan een zoektocht, te organiseren met een 50-tal handelaars uit het winkelkerngebied. De stad komt tussen voor een bedrag van circa 5.400 euro. Het project loopt van de zomer tot het einde van het jaar en moet de beleving in de binnenstad versterken.Sterke toeristische troeven van de stad zijn evenementen zoals Kiosk Matinee of Zomervariaties, die de eigen inwoners, tweedeverblijvers en dagjestoeristen bekoren. Er zal extra worden ingezet op activiteiten en arrangementen die coronaproof zijn, zoals de vele fietsroutes in het hinterland. Het initiatief #8630altegoare rekruteerde bijna 100 vrijwilligers die zich in de coronaperiode hebben ingezet voor kwetsbare Veurnaars. De ambitie is om dit tijdelijke digitaal platform te integreren in de permanente vrijwilligerswerking van het bestuur.De coronacrisis leerde dat een aantrekkelijke openbare ruimte, groene wandel- en fietsroutes noodzakelijk zijn. De komende jaren zal de tweede fase van het Vaubanpark voltooid worden, zal het Suikerpark fasegewijs aangelegd worden en in het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied zal nieuwe groene ruimte gecreëerd worden. Op het investeringsprogramma staan ook de aanleg van meerdere gescheiden fietspaden langs belangrijke assen.Inschrijvingsgelden werden terugbetaald voor vakantiewerking, sportkampen, en andere activiteiten die door de coronacrisis in het water vallen. Forfaitaire subsidies voor het organiseren van evenementen, activiteiten of diensten, moeten niet worden terugbetaald. De kredieten van de projectsubsidies worden doorgeschoven naar volgend jaar.De werking van het lokaal Dienstencentrum De Zonnebloem, dat nog fungeert als triageondersteuning voor de Huisartsenpraktijk, wordt op 1 september opnieuw opgestart.