De stad wil een masterplan voor het sportstadion Benny Vansteelant uitwerken en kijken om ook populaire sporten zoals padel en beachvolleybal de nodige ruimte te geven. Maar een nieuw zwembad komt er in de huidige legislatuur nog niet. Wel is het de bedoeling om de grond al aan te kopen, wellicht op de grote site van de oude meubelfabriek Thor aan de Industrielaan.
...

De stad wil een masterplan voor het sportstadion Benny Vansteelant uitwerken en kijken om ook populaire sporten zoals padel en beachvolleybal de nodige ruimte te geven. Maar een nieuw zwembad komt er in de huidige legislatuur nog niet. Wel is het de bedoeling om de grond al aan te kopen, wellicht op de grote site van de oude meubelfabriek Thor aan de Industrielaan.Zoals wel vaker met dergelijke teksten bevat het meerjarenplan een aantal algemeenheden én projecten die sowieso al op stapel staan, zoals de stadskernvernieuwing en het landschapspark langs de Noordlaan. Maar er staan ook een pak nieuwe projecten in, zoals een masterplan voor een nieuwe dorpskern en schoolomgeving in Wijnendale en het promoten van kleinschalige straat- en geveltuintjes. Voor de 47 miljoen euro investeringen rekent de stad op 6 miljoen euro subsidies en opbrengst uit de verkoop van patrimonium. Plus: de coalitie van CD&V en SP.A maakt zich sterk dat Torhout ook na 2025 financieel gezond blijft, net waar de N-VA voor vreest."Het meerjarenplan is tot stand gekomen dankzij de vlotte samenwerking tussen politiek en administratie", zegt burgemeester Kristof Audenaert niet zonder trots. "Er is écht ploegwerk aan voorafgegaan. Het is een ambitieus plan, want de voorziene 47 miljoen euro investeringen betekenen ongeveer een verdubbeling ten opzichte van de vorige legislatuur. Persoonlijk kijk ik vooral uit naar de heraanleg van de Markt, het landschapspark naast restaurant Chantilly aan de Noordlaan, de 25% verhoging van de subsidies voor de verenigingen, de verlaging van de huur van de stadsaccommodatie voor jeugdsportclubs, het inzetten op veiligheid door het politiebudget te verhogen en de inschakeling van twee brugfiguren in de strijd tegen de kansarmoede.""Niet onbelangrijk: we investeren in de toekomst, maar zonder de rekening naar de inwoners te sturen. De voornaamste belastingen - de gemeentebelasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing - stijgen namelijk niet. En onze gewone uitgaven blijven onder controle. Dat merk je aan de autofinancieringsmarge, die ruim positief blijft."Ziehier enkele opvallende geplande investeringen op een rijtje: fietspaden in de Rozeveldstraat en de Kortemarkstraat, de fietssnelweg parallel met de spoorweg Torhout-Lichtervelde, nieuwe skatetoestellen naast het zwembad, het moderniseren van de oudste vleugel Champagne van het woonzorgcentrum Sint-Augustinus, inzetten van camera's tegen sluikstorten, subsidies voor buurt- en straatfeesten, verbeteringswerkzaamheden aan zaal De Mast, een nieuwe staantribune en extra kleedkamers op het voetbalstadion De Velodroom, een make-over voor de stadsbibliotheek, nieuwe buitenschoolse kinderopvang op de wijk Don Bosco, snelheidsremmers waar nodig, de aanleg van stadstuinen en gerichte aanwervingen bij het stadspersoneel (geraamd op zo'n 250.000 euro per jaar)."Veel mensen wonen graag in Torhout, maar zijn niet altijd fier op hun stad", aldus burgemeester Audenaert. "Daar willen we verandering in brengen. Trots op Torhout moet de normaalste zaak van de wereld worden. O ja, en wat een nieuw zwembad betreft: we zien er zeker de noodzaak van in, maar het zal niet meer in deze legislatuur lukken. We willen als eerste stap er wel al de grond voor aankopen."N-VA hield het plan tegen het licht en reageert bij monde van voorzitter Eva Maes. "Na twee magere legislaturen van weinig investeringen en veel besparingen wordt er eindelijk weer geld uitgetrokken voor belangrijke projecten", zegt ze. "Met als grote luiken de stadskernvernieuwing en de fietsinfrastructuur. Dat is een goede zaak, maar heel wat dingen worden vaag in het plan omschreven. Zinnen zoals we zullen het winkelaanbod verhogen en we zullen sensibiliseren rond drugs- en alcoholgebruik zijn weinigzeggend. Het kan bijna niet mistiger.""Neem nu dat laatste punt over drugs- en alcoholgebruik. Sensibiliseren? We moeten vooral kiezen voor controle en handhaving. Onze jeugd moet kunnen opgroeien in een stad waar er geen plaats is voor drugs. Als we daar niet hard op inzetten, hypothekeren we de toekomst van de hele stad en van de jongeren zelf. Nultolerantie is ons uitgangspunt. Ook op het vlak van verkeersveiligheid is controle het enige middel om hardleerse chauffeurs aan te pakken."De oppositiepartij heeft er geen moeite mee om het meerjarenplan ambitieus te noemen, maar vreest voor de betaalbaarheid. N-VA-gemeenteraadslid Koen Sap, die de cijfers onder de loep heeft genomen, is niet gerust in het financiële plaatje.Eva Maes: "Het financiële aspect ziet er gevaarlijk uit. De schuldenlast te hoog laten oplopen, kan in de toekomst voor problemen zorgen. In 2023 nadert de schuldenlast de 40 miljoen euro, nagenoeg een verdubbeling van het huidige cijfer. Zo komen we aan een schuldratio van 0,97. Dan gaan de rode lichten knipperen, want we benaderen heel dicht de 1. Als je met die ratio boven de coëfficiënt 1 gaat, liggen de schulden hoger dan de jaarlijkse ontvangsten en dat is fundamenteel ongezond.""Bovendien worden de ontvangsten van de aanvullende belastingen - de opbrengst uit de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing - veel te hoog ingeschat. Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse inflatie van 3%, waar het gemiddelde over de laatste tien jaar slechts uitkwam op 1,67%. Die raming lijkt ons op z'n minst dan ook voorbarig. De overschatting kan tot gevolg hebben dat er in werkelijkheid bijna 5 miljoen euro minder inkomsten zullen zijn. Het worden vijf jaar om nauwgezet naar het bord te kijken. En dat zullen we met onze partij zeker doen!"