Het hele dossier rond het Gildhof hangt al twee jaar als een molensteen rond de nek van de huidige bestuursploeg van Tielt. In oktober 2016 sloot het bekende cultuurcentrum langs de Sint-Michielstraat de deuren nadat er asbest in het gebouw aangetroffen was. Bijna twee jaar later is er van culturele activiteiten op de plek nog altijd geen sprake en nu werd ook het contract met Stefaan De Clercq, uitbater van Foyer De Scène, in onderling overleg ontbonden.
...