Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) en zijn schepencollege benadrukken dat het meerjarenplan de krachtlijnen voor de komende bestuursperiode vastlegt, "maar het is de bedoeling om er een dynamisch instrument van te maken. Dit plan kan evolueren en rekening houden met op vandaag nog onbekende factoren en maatschappelijke evoluties. We willen tussen 2020 en 2025 echter een doorgedreven investeringsbeleid voeren, maar tegelijk de huidige gezonde financiële situatie behouden. Op die manier willen we een inhaalbeweging ten opzichte van de afgelopen jaren inzetten, zonder afbreuk te doen aan de ingezette schuldenafbouw."
...