Stad stelt OC’s ter beschikking als afhaalpunt voor verkoopacties van verenigingen

Annelies Nollet

Ook verenigingen en vzw’s hebben het deze dagen erg moeilijk om hun kas te spijzen. Zowat al hun acties worden bemoeilijkt door de strenge coronavoorwaarden rond takeaway en leveringen door niet-professionelen. Daarom steekt het stadsbestuur nu een handje toe. Wie wil kan de OC’s in Kortrijk en deelgemeenten gratis gebruiken als afhaalpunt.

Het eindejaar nadert en dat gaat traditioneel gepaard met activiteiten die de kas moeten spijzen van de Kortrijkse verenigingen en organisaties. Door het coronavirus en de verstrengde maatregelen vielen heel wat van die activiteiten in het water.

Ook voor particulieren

De verenigingen gingen op zoek naar andere mogelijkheden, zoals sinterklaasontbijten of kerstpakketten. Helaas worden ook die acties bemoeilijkt door de strenge coronavoorwaarden rond takeaway en leveringen door niet-professionelen. Daarom zal Stad Kortrijk vanaf maandag 23 november haar ontmoetingscentra openstellen als erkende afhaalpunten voor de verenigingen, maar ook voor particulieren die iets willen verkopen voor het goede doel, bijvoorbeeld voor De Warmste Week.

De provincie West-Vlaanderen stelt dat verenigingen vanwege corona zelf geen goederen mogen leveren aan huis. De vereniging kan de goederen wel laten afhalen in een bestaande winkel of in een door de gemeente ingericht afhaalpunt. Onderstaande locaties worden daarom door de stad ter beschikking gesteld van de verenigingen:

Kooigem – OC ‘t Kastanjehuis

Marke – OC Marke

Heule – OC De Vonke

Aalbeke – OC Aalbeke

Bissegem – OC De Troubadour

Bellegem – OC De Wervel Bellegem

Rollegem – OC Rollegem

Kortrijk – OC Lange Munte

Kortrijk – Depart

De afhaalpunten bevinden zich, conform de richtlijnen van de provincie, aan de buitenzijde van de OC’s. Naast verenigingen mogen ook privépersonen gebruik maken van de afhaalpunten als de occasionele verkoop gebeurt ten bate van een nader omschreven goed doel. Denk bijvoorbeeld aan de Warmste Week. Commerciële aanvragen worden niet aanvaard. Verenigingen die van het afhaalpunt wensen gebruik te maken, doen daarvoor een aanvraag via het Evenementenloket van de stad. Als de aanvraag wordt aanvaard, neemt een OC contact op met de vereniging voor de praktische regeling.

Er wordt op toegezien dat de coronamaatregelen worden gerespecteerd: een afstand van 1,5 m tussen elke persoon, het dragen van mondmaskers door de aanbieder en de afhaler, handgel is ter beschikking…

Spes Nostra Heule doet mee

Stephanie Demeyer, schepen van Ontmoetingscentra: “De vraag naar deze erkende afhaalpunten in de OC’s komt van de verenigingen. Ik ben heel blij dat we onze vele fantastische verenigingen in Kortrijk en onze deelgemeenten zo kunnen ondersteunen. Zo komt hun werking, die vaak steunt op vrijwilligers, niet in het gedrang. De jaarlijkse financiële acties zoals verkopen aan huis, op kerstmarkten of in de volle winkelstraten horen bij deze periode, maar vallen jammer genoeg in het water. Met deze afhaalpunten bieden we met de Stad toch een alternatief aan. We denken dat er heel wat werkingen van dit aanbod gebruik zullen maken.”

Op 16 december wil de ouderraad van het kleuter- en lager onderwijs van Spes Nostra in Heule alvast gebruik maken van het afhaalpunt. Ze verkopen een pakket met Heulse lokale producten aan de ouders, familie en vrienden van de kinderen. De opbrengsten komen volledig ten goede van de kleuters en leerlingen. Zo wordt geïnvesteerd in speel- en educatief materiaal.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.