Oorspronkelijk was het park eigendom van de Roeselaarse apotheker Vandewalle, die er in het interbellum een mooie villa met grote tuin bouwde. Nadien werden villa en tuin na het overlijden van de apotheker eigendom van de stad. De villa deed eerst dienst als muziekschool en daarna gebruikte het OCMW de villa als locatie voor probleemjongeren die er bege...