Stad Roeselare niet van plan om aantal opvangplaatsen asielzoeker te verhogen

De woning in de Brugsesteenweg 129 wordt opnieuw verkocht.©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
De woning in de Brugsesteenweg 129 wordt opnieuw verkocht.©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Wouter Vander Stricht

De woning in de Brugsesteenweg 129, destijds aangekocht door het OCMW voor de opvang van asielzoekers, werd opnieuw verkocht. De laatste jaren schroefde Roeselare het aantal opvangplaatsen al terug en de vraag van Fedasil kwam er om opnieuw uit te breiden. “We nemen zeker onze verantwoordelijkheid op, maar willen het doen de voor handen zijn woonplaatsen en gaan dus niet uitbreiden.”

Op de Bijzondere Commissie van donderdagavond stond ‘de verkoop van twee panden: ontwerp van akte’ geagendeerd: het betreft een woning in de Bruggesteenweg 129 (tussenin ’t Winkeltje en de Kado-Shop) en een garage in de nabijgelegen Steenstraat. Deze panden werden eind 2011 samen aangekocht (172.000 euro) door het OCMW, in functie van opvang voor asielzoekers (Lokaal Opvanginitiatief Roeselare). De woning en de garage worden nu apart verkocht, samen goed voor een bedrag van 194.700 euro.

Bart Wenes: “De laatste 10 jaar zijn er veel fluctuaties geweest in de nood aan opvangplaatsen binnen de LOI’s. Die waren steeds afhankelijk van de instroom van vluchtelingen. Het was en is eigenlijk nog steeds niet voorspelbaar hoe sterk asielcrisissen evolueren. Om hierop te anticiperen werd deze woning in 2011 aangekocht. De woning werd niet gebruikt omdat de capaciteit uiteindelijk voldoende bleek, maar dit was vooraf niet te voorzien. Het LOI van Roeselare bestond al meerdere jaren uit 147 plaatsen. In 2014 bouwde het OCMW zelf het aantal plaatsen in Roeselare af tot 121.”

“Daarna kwam in 2018 ook de vraag vanuit Fedasil om het aantal plaatsen af te bouwen, waardoor we op vandaag een conventie met Fedasil hebben van 67 plaatsen (+ 4 tijdelijke plaatsen bij geboorte). Eind 2018 vroeg Fedasil om de gesloten plaatsen opnieuw te openen. Op die vraag zijn we toen niet ingegaan.”

Inhaalbeweging

Recent deed Fedasil een oproep aan de lokale besturen om de LOI-plaatsen uit te breiden in het kader van een hervestigingsprogramma. Onze regering wil een inhaalbeweging doen in 2021 door 1.463 vluchtelingen te hervestigen in ons land. Fedasil vroeg eveneens aan Roeselare om onze huidige LOI-opvangnetwerk (nu dus 67 plaatsen) uit te breiden. Bart Wenes: “België heeft sinds 2013 een structureel hervestigingsprogramma. Bij hervestiging worden vluchtelingen vanuit het land (= het eerste asielland) waar zij bescherming hebben gezocht naar een ander land, dat kan bijvoorbeeld België zijn, overgebracht om daar opvang en bescherming te geven. Bij deze ‘eerste asiellanden’ (bv. Jordanië, Turkije, Libanon, …) is de toenemende druk bijzonder hoog.”

In 2019 was er een overbezetting in België van het opvangnetwerk, toen werden de operaties tijdelijk opgeschort. Evenals in 2020 omwille van de gezondheidscrisis, vandaar de gewenste voorziene inhaalbeweging. Gezien de wereldwijde noden wenst België 1.463 kwetsbare vluchtelingen vanuit deze ‘eerste asiellanden’ te laten overkomen via het hervestigingsprogramma. Na het verblijf in een LOI staat het plaatselijke OCMW in voor de verdere begeleiding i.f.v. een tewerkstelling en structurele huisvesting.

Bart Wenes: “We zijn ons bewust van de zeer precaire situatie van deze vluchtelingen en beseffen dat de humanitaire druk in die landen zeer hoog is. Echter kiezen we ervoor om ons opvangnetwerk niet uit te breiden. Asielzoekers kunnen wel terecht binnen het huidig contingent beschikbare plaatsen. Met de huidige capaciteit van 67 plaatsen nemen wij zeker onze verantwoordelijkheid op.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.