Na de autoloze zondag pakte het Roeselaarse stadsbestuur maandagmorgen uit met de voorstelling van de plannen om Roeselare een fietsvriendelijkere stad te maken. Zo wil het stadsbestuur de bewoners aanmoedigen niet enkel om recreatieve redenen naar de fiets te grijpen, maar ook om functionele verplaatsingen mee te maken. De stad Roeselare wil ook de vicieuze cirkel doorbreken waarbij kinderen door hun ouders met de auto naar school worden gebracht. "We willen daarom het netwerk van fietsveilige wegen verder uitbouwen", stipt schepen Griet Coppé aan.
...

Na de autoloze zondag pakte het Roeselaarse stadsbestuur maandagmorgen uit met de voorstelling van de plannen om Roeselare een fietsvriendelijkere stad te maken. Zo wil het stadsbestuur de bewoners aanmoedigen niet enkel om recreatieve redenen naar de fiets te grijpen, maar ook om functionele verplaatsingen mee te maken. De stad Roeselare wil ook de vicieuze cirkel doorbreken waarbij kinderen door hun ouders met de auto naar school worden gebracht. "We willen daarom het netwerk van fietsveilige wegen verder uitbouwen", stipt schepen Griet Coppé aan.Zelf maakt ze overigens gretig gebruik van de fiets om haar verplaatsingen te maken. Niet enkel de infrastructuur moet aangepakt worden, maar bij de burger moet er ook een soort mentale switch gemaakt worden. "Vroeger was de auto het statussymbool bij uitstek. Nu moeten we ernaar streven dat 'Kroonprins Fiets' 'Koning Auto' naar de kroon steekt", gaat ze gedreven verder.Stad Roeselare investeerde de jongste tijd al behoorlijk wat in goede en veilige fietsinfrastructuur, want alles staat of valt daarmee. Het lijstje realisaties is niet min, maar dat betekent niet dat er niet nog veel werk op de plank ligt.Schepen Coppé somde enkele realisatie op. "In de Albrecht Rodenbachstraat werd er ruimte gecreëerd voor het realiseren van een fietspad zodat fietsers veiliger tegen de rijrichting van de wagens in kunnen rijden. In de Kattenstraat werden er extra ingrepen gedaan, onder meer ook door de voorrangswijziging op het kruispunt van Kattenstraat, Weststraat en Désiré Mergaertstraat. Hier heeft de fietser voorrang. Net als in de fietsstraten. Want in die fietsstraten hebben fietsers voorrang op de auto's. Een wagen mag een fietser er zelf niet inhalen. Dat weten blijkbaar heel wat automobilisten nog niet."In Oekene werd een fietsverbinding gerealiseerd die de dorpskern van Oekene verbindt met de site van AZ Delta. "Zo kunnen fietsers uit de richting Sint-Eloois-Winkel en Ledegem makkelijker via Oekene de ziekenhuiscampus bereiken."In de Industrieweg werden haakse parkeerplaatsen omgevormd om de zichtbaarheid te verhogen. In de Ieperstraat maakte enkelrichtingfietspaden plaats voor dubbelrichtingsfietspaden, in de Biezenstraat werd een verhoogd vrijliggend fietspad aangelegd en aan de het kruispunt van de Dikmuidsesteenweg en De Zilten werd een veiligere fietsoversteek gerealiseerd. In de Moorseelsesteenweg werd een veiliger en comfortabeler fietspad voorzien tussen Koestraat en N36. In de Hagedoornweg (Beveren) werd een beperkt éénrichtingsverkeer ingevoerd waardoor er meer ruimte is voor de fietsers. Aan de Steenstraat en Kattenstraat werd een proefproject opgesteld om de fietsende scholieren meer veiligheid te bieden. "We treden overal in overleg met de buurt en scholen. Want we willen dat onze aanpassingen ook gedragen worden door de gebruikers."Maar op de korte termijn - tussen nu en de zomer van 2021 - worden enkele grotere projecten en kleinere ingrepen gerealiseerd om de fietsveiligheid op te krikken.Vanaf 17 oktober starten de werken in de Brugsesteenweg tussen de rotonde van Koning Leopold III-laan en de Brugsesteenweg. Na de herinrichting van de weg krijgen de fietsers er een breed en comfortabel fietspad. De Vijfwegenstraat tussen de Rumbeeksesteenweg en de Koning Albert I-laan wordt heringericht als fietsstraat. Ter hoogte van kruispunten met invalswegen wordt het fietspad geaccentueerd door middel van rode markering. Dit gebeurt dit jaar nog onder meer ter hoogte van de kruispunten langs de Sint-Eloois-Winkelsestraat, Moorseelsesteenweg, Oostnieuwkerksesteenweg en Beverensesteenweg. Volgend jaar komen de punten langs Mandellaan, Meiboomlaan, Iepersestraat, Hippoliet Spilleboutdreef, Kon. Albert I-laan en Hoogleedsesteenweg aan bod. De bestaande fietsverbinding langs de Collievijverbeek wordt geoptimaliseerd en ter hoogte van de kruisingen van deze fietsverbinding met de weg worden snelheidsremmende maatregelen genomen. Ook het kruispunt van de Regenbeekstraat en de Schaapbrugstraat wordt beveiligd voor fietsers. De fietsinfrastructuur in de Armoedestraat wordt doorgetrokken gezien het grotere fietsverkeer sinds de komst van AZ Delta.Verder is er de heraanleg van de Kattenweg, de aanleg van een fietspad door het Krommebeekbos, worden er maatregelen genomen rond de Sint-Jozefskerk en gaat men de trage wegen inventariseren.Verder zijn ook nog enkele grotere projecten die worden opgestart in de loop van 2021 en 2022. De Spanjestraat en Ardooisesteenweg in Krottegem worden dan aangepakt. Ook in de Godelievewijk start dan de heraanleg van de Gitsestraat en Honzebroekstraat.Ook bij het opmaken van het nieuwe mobiliteits- en circulatieplan van Rumbeke zullen er verschillende maatregelen zorgen voor een veiliger fietsverkeer.