Stad Roeselare en handelaars slaan handen in elkaar voor krachtig kernwinkelgebied

De shoppers opnieuw veilig naar Roeselare krijgen, dat is een van de betrachtingen van de hernieuwde samenwerking.©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
De shoppers opnieuw veilig naar Roeselare krijgen, dat is een van de betrachtingen van de hernieuwde samenwerking.©STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Thomas Dubois

Roeselare in de markt zetten als shoppingstad bij uitstek, dat is het uiteindelijke doel van het Kernplan 2 dat vorig jaar werd gelanceerd. De ambities van dit Kernplan, kunnen enkel waar gemaakt worden door én samen met onze handelaars.

De vzw Shopping & Centrum Roeselare speelt hier een cruciale rol als belangrijkste representatief en structureel vertegenwoordiger van de Roeselaarse handelaars. Met het vernieuwde samenwerkingsprotocol bevestigt de Stad Roeselare deze rol van de vzw. De gezamenlijke doelstelling is om in Roeselare een krachtig kernwinkelgebied te realiseren met een sterke shoppingbelevenis.

Vorig jaar sloegen de Stad en de vzw Shopping & Centrum Roeselare onder meer de handen in elkaar om de winkelstraten in het kernwinkelgebied coronaveilig in te richten met hygiëne units, crowd control en shoppinggidsen. Ook de Roeselaarse variant van de consumptiebon was een gezamenlijke inspanning. Daarmee wordt er 230.000 euro rechtstreeks geïnjecteerd in de Roeselaarse economie. Tot slot bouwden de Stad en de vzw ook de sfeervolle kerstcampagne uit waar iedereen met volle teugen van genoot tijdens het eindejaar.

Samen met de handelaars wil de Stad nu verder werk maken van gerichte post-coronamaatregelen, het tegengaan van leegstand, een heropsmuk van de winkelstraten, aantrekkelijke shopping-acties en nieuwe evenementen, die het comfort en de veiligheid van de shopper verzekeren. In het Kernplan en het relanceplan werd tevens de nodige financiering voorzien voor gerichte publiciteits- en marketingacties, evenals extra subsidies voor handelaars die iets extra willen organiseren.

Protocol

Het vernieuwd protocol wil de samenwerking tussen de Stad en de vzw verder maximaliseren en ondersteunen. De belangrijkste elementen uit het protocol zijn:

Representatieve vertegenwoordiger : de vzw doet maximale inspanningen om representatief te zijn voor alle handelaars uit het kernwinkelgebied.

Wisselwerking tussen de Stad en de vzw : als belangrijkste vertegenwoordiger van de handelaars uit het kernwinkelgebied wordt de vzw telkens geraadpleegd bij relevante vragen en/of vergaderingen vanuit de Stad. Omgekeerd engageert de vzw zich om de Stad zo goed als mogelijk te informeren over relevante issues en signalen uit het handelaarsleven. Deze wisselwerking gaat o.m. over volgende thema’s: strategische citymarketing, centrumcommunicatie, strategie wat betreft acquisitie en retentie in het kernwinkelgebied, strategisch evenementenbeleid, inrichting openbaar domein, parkeerbeleid en mobiliteit, …

Contact met de handelaars #VANRSL : Uiteraard staat ook het contact met de Roeselaarse handelaars centraal. De vzw houdt de vinger aan de pols dankzij frequente digitale bevragingen bij haar leden. Tegelijk informeert zij haar leden op regelmatige basis over de werking van de vzw maar ook over retail gerelateerde en relevante onderwerpen. Jaarlijks wordt er minstens één netwerkevent georganiseerd waarop alle leden gratis worden uitgenodigd.

Shopping evenementen jaarkalender : de vzw werkt vanuit een sterke jaarkalender verschillende koopacties, activaties en shoppingevenementen uit. Er wordt gemikt op een 12-tal evenementen evenwichtig verspreid over het jaar.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.