Door middel van een bevraging wenst men de kwaliteit van het woningpatrimonium op het grondgebied van de stad in kaart te brengen. In de stadskrant van april zit een enquêteformulier waarmee men de bewoners wil vragen informatie te geven over de kwaliteit en energiezuinigheid van h...