Door middel van een bevraging wenst men de kwaliteit van het woningpatrimonium op het grondgebied van de stad in kaart te brengen. In de stadskrant van april zit een enquêteformulier waarmee men de bewoners wil vragen informatie te geven over de kwaliteit en energiezuinigheid van h...

Door middel van een bevraging wenst men de kwaliteit van het woningpatrimonium op het grondgebied van de stad in kaart te brengen. In de stadskrant van april zit een enquêteformulier waarmee men de bewoners wil vragen informatie te geven over de kwaliteit en energiezuinigheid van hun woning. De bevraging kan zowel op papier als via een online-applicatie op de website www.habitowoonwinkel.be worden ingevuld. Schepen Jurgen Vanlerberghe (Samen): "De resultaten van deze enquête zullen gebruikt worden om het woonbeleid van de stad beter af te stemmen op de noden van de bevolking." "De meest recente informatie over de kwaliteit van het woonpatrimonium dateert van ongeveer 15 jaar geleden. Uit deze gegevens bleek dat de kwaliteit van onze woningen toen zeer laag was. Zo ontbrak begin jaren 2000 in veel woningen nog essentieel basiscomfort zoals een badkamer of zelfs een toilet met spoeling. De voorbije jaren investeerde de stad door middel van gerichte subsidies volop in de renovatie van woningen. Met deze bevraging willen we te weten komen hoe het nu staat met de kwaliteit van het woonpatrimonium. Ik hoop alvast dat de respons groot is, zowel van eigenaars als van huurders, zodat we in de toekomst onze subsidies nog gerichter kunnen inzetten," stelt de schepen.(AHP/Foto a-MD)>> Voor vragen kan men contact opnemen met de Habitowoonwinkel op het nummer 057/ 34 66 00 of info@habitowoonwinkel.be