Het Thermae Palace Hotel, de Koninklijke Gaanderijen en de rotonde staan al jaren te verkommeren. Een vorige procedure om een privé-investeerder te vinden die het complex wou renoveren en verder uitbaten, werd zonder resultaat stopgezet. De nieuwe meerderheid besloot in mei al om de PMV mee in bad te nemen om in zes maanden een stappenplan op te maken. Dat stappenplan resulteert nu in een verdere samenwerking met de PMV.
...

Het Thermae Palace Hotel, de Koninklijke Gaanderijen en de rotonde staan al jaren te verkommeren. Een vorige procedure om een privé-investeerder te vinden die het complex wou renoveren en verder uitbaten, werd zonder resultaat stopgezet. De nieuwe meerderheid besloot in mei al om de PMV mee in bad te nemen om in zes maanden een stappenplan op te maken. Dat stappenplan resulteert nu in een verdere samenwerking met de PMV."Het stadsbestuur, de PMV en de nv Restotel van de familie Vanmoerkerke richten samen een projectvennootschap op voor de renovatie van het hele complex", vertelt schepen van Stadsvernieuwing Björn Anseeuw (N-VA). "De exploitatie van het hotel na de renovatie blijft in handen van de nv Restotel, die nog een lopend contract heeft tot 2036.""De drie partijen zijn het principieel eens om samen een vennootschap op te richten. De komende maanden zullen we bepalen hoe de gerenoveerde Thermen er moeten uitzien en wat het businessplan wordt. De renovatie van het gebouw is te duur om enkel te dienen als hotel en locatie voor seminaries", is schepen Anseeuw al duidelijk. "Er komt dus ook een residentiële invulling."Een residentiële invulling - dat betekent: appartementen - was ook al voorzien in de plannen van huidig uitbater Mark Vanmoerkerke, toen die in de vorige procedure voor de renovatie van de Thermen al kandidaat was. Dat was de reden waarom de beoordelende commissie toen een 'lichte voorkeur' voor tegenkandidaat Willemen uitsprak. Maar zie: ook vandaag zijn appartementen de orde. Vanmoerkerke had daarvoor twee extra verdiepingen op het dak voorzien. Het is nog niet duidelijk of die er effectief zullen komen, maar schepen Anseeuw sluit het niet uit."Wie erfgoed in het hart draagt, moet bereid zijn te kijken naar de economische haalbaarheid", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). "Je moet erfgoed functioneel maken, zodat het economisch rendabel is zonder er miljoenen overheidsgeld te moeten in pompen." Vandaag zijn de gronden van het Thermencomplex eigendom van de Vlaamse overheid en is het gebouw zelf van de stad. Over de eigendomsstructuur na de renovatie staat nog niets vast. Dat moeten de drie partijen onderling uitmaken. Ze zijn van plan om in de komende maanden de vennootschap op te richten en over anderhalf jaar de werken te starten. De ambitie is om klaar te zijn in 2024.De totale kostprijs van de renovatie wordt rond de 70 miljoen euro geraamd. De Vlaamse overheid liet eerder al weten 10 miljoen euro vrij te maken omdat het om een beschermd monument gaat. Ook de Participatiemaatschappij Vlaanderen en de nv Restotel kunnen nog kapitaal inbrengen. De stad is dat niet van plan. "Wij brengen het gebouw in en dat is al heel wat", zegt Björn Anseeuw.