De regels voor de horeca zijn duidelijk: klanten kunnen enkel zittend hun bestelling plaatsen. Een drankje bestellen aan de toog kan niet meer. Er wordt enkel en alleen ook aan tafel bediend. Aan die tafel mogen ook maximum tien personen zitten. Daarnaast moet het personeel een mondmasker dragen. Klanten kunnen hun laatste bestelling plaatsen om 0.30 uur en om 0.45 uur gaat de muziek uit. Dat moet de klanten in staat stellen om zeker tegen 1 uur de zaak te verlaten, want tegen dan moet het café gesloten zijn. Dat is zowat in een notendop wat het stadsbestuur overeen kwam met de horeca-uitbaters van de Langestraat. Eerder werd duidelijk gemaakt dat de lokale politie van Oostende de uitbaters zou steunen bij de naleving van de regels en dat ook extra controles uitgevoerd zouden worden.
...

De regels voor de horeca zijn duidelijk: klanten kunnen enkel zittend hun bestelling plaatsen. Een drankje bestellen aan de toog kan niet meer. Er wordt enkel en alleen ook aan tafel bediend. Aan die tafel mogen ook maximum tien personen zitten. Daarnaast moet het personeel een mondmasker dragen. Klanten kunnen hun laatste bestelling plaatsen om 0.30 uur en om 0.45 uur gaat de muziek uit. Dat moet de klanten in staat stellen om zeker tegen 1 uur de zaak te verlaten, want tegen dan moet het café gesloten zijn. Dat is zowat in een notendop wat het stadsbestuur overeen kwam met de horeca-uitbaters van de Langestraat. Eerder werd duidelijk gemaakt dat de lokale politie van Oostende de uitbaters zou steunen bij de naleving van de regels en dat ook extra controles uitgevoerd zouden worden. De regels werden in het algemeen goed opgevolgd, maar sinds vorig weekend zorgde het stadsbestuur met de inzet van bewakingsagenten voor een extra troef. "De structuur van onze uitgaansbuurt is er een waar de meeste horecazaken dicht op elkaar liggen. Zowel naast elkaar, maar ook tegenover elkaar. Dat zorgt ervoor dat heel wat mensen zich op een beperkte oppervlakte bevinden", vertelt schepen Maxim Donck, bevoegd voor het uitgaansbeleid in de stad. "Door de coronamaatregelen moeten de handelszaken de social distancing kunnen garanderen. Dat doen ze onder meer door een beperkter aantal stoelen uit te zetten. De bedoeling is dat elke klant neerzit. Zijn er geen stoelen beschikbaar, dan zit de zaak in principe volledig vol. Tijdens het overleg met de horeca-uitbaters merkten we veel goede wil en bereidheid bij de uitbaters om de herstart niet in de soep te laten draaien."Voldoende afstand behouden in de Langestraat, het lijkt geen koud kunstje. "We hadden twee keuzes: of we lieten de politie hard en repressief optreden bij overtredingen of we konden de zaken laten begaan. Wij kozen echter voor een derde optie, met name de inzet van een bewakingsfirma", aldus de schepen. De bewakingsfirma moet de politie ondersteunen zodat ze zo weinig mogelijk moeten optreden. "De bewakingsagenten krijgen enkele taken opgelegd. Zo moeten ze circulatie in de straat brengen, zodat niet iedereen staat te wachten op een tafel ter hoogte van de terrassen. Daarnaast treden de bewakingsagenten preventief op en verschaffen ze informatie. Ze staan ook in om de klanten te herinneren aan het afgesproken uur van de 'last call' en werken mee aan de sluiting om 1 uur."K9 Detection uit Bredene staat in voor de bewaking in de Langestraat. "Onze mensen zijn allemaal opgeleid om in het uitgaansmilieu op te treden en zijn in het bezit van het 07-certificaat", vertelt zaakvoerder Johan Weckhuyzen. "We mogen enkel optreden op de terrassen, op de openbare weg is het de politie die moet optreden. De politie is echter nooit veraf. We werken met drie agenten op het terrein en staan in directe verbinding met elkaar. Indien de situatie uit de hand loopt dan kunnen we meteen de politie inschakelen. Vorig weekend was er bijvoorbeeld een klein incidentje met iemand die duidelijk boven zijn theewater was. Dankzij het optreden van de politie is het incident beperkt gebleven. De samenwerking verloopt erg vlot en daar zijn we blij om."Het eerste weekend dat de bewakingsagenten werden ingezet, verliep volgens het stadsbestuur zeer positief. "Er waren geen noemenswaardige incidenten en ook de politie beoordeelt de samenwerking voorlopig als positief. De bewakingsagenten lijken ons dus een meerwaarde te zijn", besluit de schepen. Wie zich toch niet aan de regels houdt en herhaaldelijk in overtreding gaat, riskeert een plaatsverbod. Oostende is daarmee pionier in de provincie, want nergens in West-Vlaanderen werkt men met een plaatsverbod. Vorig jaar moest de politie dikwijls tussenkomen in het stedelijk zwembad van Oostende na problemen met jongeren. Bart Tommelein verbood de amokmakers de toegang tot het zwembad en gaf hen een plaatsverbod. Nu wil hij dit ook in de uitgaansbuurt toepassen voor jongeren die het niet te nauw nemen met de opvolging van de coronamaatregelen. "Als burgemeester heb ik de wettelijke macht om mensen te verbieden op een bepaalde locatie te komen. Het plaatsverbod kan gegeven worden voor een maand, maar kan met maximum twee maanden verlengd worden. Het gaat dan vooral om mensen die doelbewust de regels overtreden. Mensen die bijvoorbeeld een keer rechtstaan in de uitgaansbuurt terwijl dat misschien niet mag, gaan we niet meteen een plaatsverbod geven. Maar iemand die herhaaldelijk de regels aan zijn laars lapt, die gaan we uiteraard wel de toegang tot de uitgaansbuurt ontzeggen." De politie zal er hard op toezien dat mensen die een plaatsverbod hebben, ook de Langestraat niet betreden. "De politie kent de mensen wel die de regels aan hun laars lappen. Het gaat meestal om dezelfde mensen. Als het effectief zo is dat die mensen een plaatsverbod kregen, dan zal de politie ze er wel uitpikken. Al van bij de heropstart van de horeca monitoren we het gebeuren in de Langestraat en tot op vandaag zijn we nog steeds tevreden over hoe alles verloopt. We zijn er ons echter wel van bewust dat we komende zomer zeer alert zullen moeten zijn." Zondagavond kregen drie jongeren een plaatsverbod na een zware vechtpartij in de Langestraat. "Voorlopig werd een plaatsverbod gegeven voor een maand, maar indien nodig kan dat nog twee keer verlengd worden met telkens een maand. De jongeren waren geen onbekenden voor de politie en waren al meermaals betrokken bij ongeregeldheden", besluit de burgemeester.