Het aantal besmettingen is de laatste twee weken aan een opmars bezig. Dat zorgde al voor extra maatregelen. In Oostende geldt vanaf zaterdag een mondmaskerplicht binnen de bebouwde kom als men zich te voet verplaatst. Maar ook in de woonzorgcentra, eigendom van de stad, wil men extra maatregelen nemen.
...

Het aantal besmettingen is de laatste twee weken aan een opmars bezig. Dat zorgde al voor extra maatregelen. In Oostende geldt vanaf zaterdag een mondmaskerplicht binnen de bebouwde kom als men zich te voet verplaatst. Maar ook in de woonzorgcentra, eigendom van de stad, wil men extra maatregelen nemen.Zowel Woonzorgcentrum A.Lacourt als De Boarebreker bleven niet gespaard van het coronavirus. In beide woonzorgcentra overleden in totaal twaalf mensen aan de gevolgen van COVID-19. Een herhaling wil men koste wat kost vermijden tijdens de tweede golf. "De eerste coronagolf toonde aan dat een lockdown van de woonzorgcentra een zware emotionele impact heeft op families en bewoners", vertelt schepen Waldmann. "Door het afstemmen van maatregelen voor het volledige grondgebied van de woonzorgcentra willen we het risico op een nieuwe uitbraak sterk verlagen. Daarnaast blijft het belangrijk dat bewoners met hun familie in contact kunnen blijven. Eenzaamheid was tijdens de lockdown soms een even grote dreiging als corona."Beide woonzorgcentra van de stad hanteren dezelfde regels. "De bezoekers moeten zich ten allen tijde aan de richtlijnen houden rond hygiëne, afstand en de mondmaskerplicht. Vooral dat laatste is cruciaal. De mond en neus dienen bedekt te zijn en het mag niet afgenomen worden tijdens het bezoek", aldus de schepen. De woonzorgcentra kregen duidelijke richtlijnen van de overheid. "Afhankelijk van de situatie moeten we soms ook bijkomende maatregelen durven nemen", klinkt het verder. "Als familie of bezoeker is dat niet gemakkelijk. Er zit veel ervaring en kennis in de woonzorgcentra. Alle maatregelen zijn gericht op het beschermen van de bewoners en het personeel. We vragen dan ook om de regels te respecteren. We laten op sommige plaatsen een wandeling toe buiten de woonzorgcentra. Bewoners moeten daarbij voldoende afgeschermd worden en niet onnodig blootgesteld worden aan risicosituaties."Er werd door de overheid opgeroepen tot verhoogde waakzaamheid. De richtlijnen rond bezoek, het gebruik van de cafetaria en de wandelingen buiten de woonzorgcentra moeten zo streng mogelijk geïnterpreteerd worden. Bezoek op de kamer mag bijvoorbeeld alleen als het niet anders kan. Fysiek contact met de bewoners moet vermeden worden. Vrijdag raakte nog bekend dat de coronacommissie van het Vlaams parlement enkele belangrijke maatregelen adviseert aan de Vlaamse regering om bij een tweede coronagolf een volledige lockdown van de woonzorgcentra te vermijden. "Zolang de coronacrisis woedt zullen we herhaaldelijk in overleg gaan met de woonzorgcentra. Afstemming is de sleutel tot een goede, éénvormige aanpak van deze crisis in onze stad", besluit de schepen. (JRO)