Als maatregel in de strijd tegen het coronavirus sloot Stad Oostende vorige woensdag alle tien ontmoetingscentra. Die ontmoetingscentra (OC's) mikken met hun laagdrempelige en lokale werking op verbinding, met specifieke aandacht voor sociaal kwetsbare inwoners van de Stad. Door de sluiting vallen een aantal cruciale diensten van de OC's weg zoals de dagelijkse maaltijden. Daarnaast spelen de ontmoetingscentra ook een belangrijke rol in het vermijden van vereenzaming.

Om ondanks de strikte maatregelen tegen het coronavirus, toch tegemoet te komen aan deze doelgroep en andere sociaal kwetsbare groepen in Oostende, lanceert Stad Oostende tijdelijk een 'Sociale Noodlijn'. Het nummer 059 25 85 85 zal vanaf maandag 16 maart zeven dagen op zeven bemand zijn, telkens tussen 9 en 18 uur.

Boodschappen en maaltijden aan huis

Oostendenaars kunnen met verschillende vragen bij de Sociale Noodlijn terecht. Door de overdreven drukte in de supermarkten eind vorige week, is het niet uitgesloten dat een aantal ouderen het halen van boodschappen heeft uitgesteld. Voor mensen die tot de risicogroep behoren, minder mobiel of ziek zijn en in hun eigen sociaal netwerk geen oplossing hebben, biedt de Sociale Noodlijn een boodschappenservice aan. Daarbij kunnen basisproducten aan huis bezorgd worden: brood, water, melk, broodbeleg, fruit,... Oostendenaars die na het sluiten van de OC's geen andere oplossing hebben voor een dagelijkse warme maaltijd, kunnen via de Sociale Noodlijn ook na gaan of ze in aanmerking komen voor maaltijden aan huis. Alle betaling voor deze diensten zal via factuur verlopen, zodat onnodig contact met risicogroepen vermeden wordt.

Er wordt ook nauw samengewerkt met bestaande diensten. Als mensen in acute nood dreigen te raken, wordt dit met prioriteit doorgegeven aan het bestaande Meldpunt Senioren in Nood dat indien nodig huisbezoeken kan doen. Ook de Eerstelijnspsycholoog is betrokken. Daarnaast zijn er ook nauwe contacten met de Huisartsenkring en de ziekenhuizen om zo nodig snel te kunnen doorverwijzen.

Angst en onzekerheid

De Sociale Noodlijn wil ook beschikbaar zijn voor mensen die gewoon nood hebben aan een babbel. Ouderen behoren tot de risicogroep voor besmetting met het coronavirus, dus zij moeten (fysiek) contact met andere mensen zo veel mogelijk vermijden. Sociaal isolement is dus een reëel gevaar voor veel mensen.

Om gevoelens van angst en onzekerheid bij kwetsbare doelgroepen op te vangen, zal er ook proactief gewerkt worden. Maatschappelijk werkers van Stad Oostende zullen vanuit de Sociale Noodlijn ook zelf gericht mensen opbellen. Het gaat hierbij onder andere om senioren of mensen met medische problemen die gekend zijn vanuit de dagelijkse werking van de ontmoetingscentra.

"De tijdelijke Sociale Noodlijn is een samenwerking van verschillende diensten van Stad Oostende", zegt Schepen voor Welzijn en Zorg Natacha Waldmann. "Eind vorige week gingen we rond tafel zitten om een antwoord te bieden op de sluiting van de ontmoetingscentra en het tijdelijk wegvallen van een aantal zorg- en welzijnsdiensten als gevolg van de bovenlokale richtlijnen. De komende dagen zal de werking permanent opgevolgd en zo nodig bijgestuurd worden als dit uit de contacten met de doelgroep nodig zou blijken."

"Voor de Sociale Noodlijn zal onder andere het personeel van de tijdelijk gesloten ontmoetingscentra ingezet worden", vult Maxim Donck aan. Hij is Schepen van Samenleven, onder andere bevoegd voor de OC's. "Het vaste cliënteel van de ontmoetingscentra zal op die manier geholpen worden door een vertrouwde stem aan de telefoon of door vertrouwde gezichten voor de boodschappen- en maaltijdservice."

Als maatregel in de strijd tegen het coronavirus sloot Stad Oostende vorige woensdag alle tien ontmoetingscentra. Die ontmoetingscentra (OC's) mikken met hun laagdrempelige en lokale werking op verbinding, met specifieke aandacht voor sociaal kwetsbare inwoners van de Stad. Door de sluiting vallen een aantal cruciale diensten van de OC's weg zoals de dagelijkse maaltijden. Daarnaast spelen de ontmoetingscentra ook een belangrijke rol in het vermijden van vereenzaming.Om ondanks de strikte maatregelen tegen het coronavirus, toch tegemoet te komen aan deze doelgroep en andere sociaal kwetsbare groepen in Oostende, lanceert Stad Oostende tijdelijk een 'Sociale Noodlijn'. Het nummer 059 25 85 85 zal vanaf maandag 16 maart zeven dagen op zeven bemand zijn, telkens tussen 9 en 18 uur.Oostendenaars kunnen met verschillende vragen bij de Sociale Noodlijn terecht. Door de overdreven drukte in de supermarkten eind vorige week, is het niet uitgesloten dat een aantal ouderen het halen van boodschappen heeft uitgesteld. Voor mensen die tot de risicogroep behoren, minder mobiel of ziek zijn en in hun eigen sociaal netwerk geen oplossing hebben, biedt de Sociale Noodlijn een boodschappenservice aan. Daarbij kunnen basisproducten aan huis bezorgd worden: brood, water, melk, broodbeleg, fruit,... Oostendenaars die na het sluiten van de OC's geen andere oplossing hebben voor een dagelijkse warme maaltijd, kunnen via de Sociale Noodlijn ook na gaan of ze in aanmerking komen voor maaltijden aan huis. Alle betaling voor deze diensten zal via factuur verlopen, zodat onnodig contact met risicogroepen vermeden wordt.Er wordt ook nauw samengewerkt met bestaande diensten. Als mensen in acute nood dreigen te raken, wordt dit met prioriteit doorgegeven aan het bestaande Meldpunt Senioren in Nood dat indien nodig huisbezoeken kan doen. Ook de Eerstelijnspsycholoog is betrokken. Daarnaast zijn er ook nauwe contacten met de Huisartsenkring en de ziekenhuizen om zo nodig snel te kunnen doorverwijzen.De Sociale Noodlijn wil ook beschikbaar zijn voor mensen die gewoon nood hebben aan een babbel. Ouderen behoren tot de risicogroep voor besmetting met het coronavirus, dus zij moeten (fysiek) contact met andere mensen zo veel mogelijk vermijden. Sociaal isolement is dus een reëel gevaar voor veel mensen.Om gevoelens van angst en onzekerheid bij kwetsbare doelgroepen op te vangen, zal er ook proactief gewerkt worden. Maatschappelijk werkers van Stad Oostende zullen vanuit de Sociale Noodlijn ook zelf gericht mensen opbellen. Het gaat hierbij onder andere om senioren of mensen met medische problemen die gekend zijn vanuit de dagelijkse werking van de ontmoetingscentra."De tijdelijke Sociale Noodlijn is een samenwerking van verschillende diensten van Stad Oostende", zegt Schepen voor Welzijn en Zorg Natacha Waldmann. "Eind vorige week gingen we rond tafel zitten om een antwoord te bieden op de sluiting van de ontmoetingscentra en het tijdelijk wegvallen van een aantal zorg- en welzijnsdiensten als gevolg van de bovenlokale richtlijnen. De komende dagen zal de werking permanent opgevolgd en zo nodig bijgestuurd worden als dit uit de contacten met de doelgroep nodig zou blijken.""Voor de Sociale Noodlijn zal onder andere het personeel van de tijdelijk gesloten ontmoetingscentra ingezet worden", vult Maxim Donck aan. Hij is Schepen van Samenleven, onder andere bevoegd voor de OC's. "Het vaste cliënteel van de ontmoetingscentra zal op die manier geholpen worden door een vertrouwde stem aan de telefoon of door vertrouwde gezichten voor de boodschappen- en maaltijdservice."