Stad Oostende besliste in het bestuursakkoord 2019-2025 om een nultolerantie in te voeren voor sluikstorten, waaronder ook het achterlaten van hondenpoep en sigarettenpeuken valt. Overtreders kunnen zonder pardon een GAS-boete krijgen (Gemeenteli...

Stad Oostende besliste in het bestuursakkoord 2019-2025 om een nultolerantie in te voeren voor sluikstorten, waaronder ook het achterlaten van hondenpoep en sigarettenpeuken valt. Overtreders kunnen zonder pardon een GAS-boete krijgen (Gemeentelijke Administratieve Sanctie). Omdat het niet altijd mogelijk is om overtreders op heterdaad te betrappen, worden ook mobiele camera's ingezet."Op basis van vaststellingen door de politie en de gemeenschapswachten, werden in Oostende een zeventigtal 'hotspots' vastgelegd", klinkt het. "Dat zijn plaatsen waar de voorbije jaren een duidelijke zwerfvuilproblematiek bestond: speelpleinen, afvalstraten, banken in parkjes, alleenstaande vuilnisbakken... Op die hotspots of de weg er naartoe, hangt voortaan een afbeelding dat je gefilmd kan worden door onbemande camera's. Er wordt niet op elke locatie constant gefilmd, maar het is wel steeds mogelijk. De manier van werken werd grondig afgetoetst met het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) en voldoet aan de privacywetgeving.""Veel Oostendenaars ergeren zicht terecht aan zwerfvuil en hondenpoep. We doen er alles aan om overtreders aan te pakken", besluiten burgemeester Bart Tommelein en korpschef Philip Caestecker.